CHỨNG NHẬN ISO

Tổ chức chứng nhận ISO KMR tự hào là tổ chức chứng nhận hàng đầu. Quy trình đánh giá cấp chứng nhận được đánh giá một cách khách quan, công bằng và chất lượng.

 • Công nhận quốc tế

  Công nhận quốc tế

  KMR là tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ ba với sự công nhận của cơ quan công nhận quốc tế uy tín nhất KAB và các cơ quan công nhận chuyên ngành như IATF, QuEST…

  4,972 lượt xem

 • Tổng quan dịch vụ

  Tổng quan dịch vụ

  Tổng quan dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý ISO của tổ chức chứng nhận KMR. Hãy nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp bằng chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế

  13,034 lượt xem

 • Quy trình đánh giá

  Quy trình đánh giá

  Tổ chức chứng nhận ISO KMR tự hào là tổ chức chứng nhận hàng đầu. Quy trình đánh giá cấp chứng nhận được đánh giá một cách khách quan, công bằng và chất lượng.

  7,200 lượt xem

 • Danh sách thu hồi chứng nhận

  Danh sách thu hồi chứng nhận

  Danh sách khách hàng bị tổ chức chứng nhận KMR thu hồi chứng nhận

  2,242 lượt xem

 • ISO 9001:2015

  ISO 9001:2015

  Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chứng tỏ khả năng luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và yêu cầu luật định.

  53,479 lượt xem

 • ISO 14001:2015

  ISO 14001:2015

  ISO 14001 đã được phát triển để cung cấp một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm thiểu tác động môi trường của họ.

  12,116 lượt xem

 • ISO 22000:2018

  ISO 22000:2018

  Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 là một quyết định chiến lược đối với một tổ chức nhằm cải thiện hiệu quả tổng thể về an toàn thực phẩm.

  3,918 lượt xem

 • ISO 22000/ FSSC 22000

  ISO 22000/ FSSC 22000

  Tiêu chuẩn ISO 22000 đưa ra các yêu cầu về đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm trong chuỗi cung ứng từ nhà cung cấp – nhà sản xuất nhà phân phối – người tiêu dùng.

  8,563 lượt xem

 • HACCP

  HACCP

  HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points- Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

  26,400 lượt xem

 • ISO 45001

  ISO 45001

  Tổng quan về chứng nhận ISO 45001. ISO 45001 là một tiêu chuẩn mới về sức khỏe và an toàn lao động, được thiết lập để cải tiến mức độ an toàn tại nơi làm việc.

  3,796 lượt xem

 • OHSAS 18001:2007

  OHSAS 18001:2007

  Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS cung cấp khuôn khổ để quản lý hiệu quả an tòan sức khỏe bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho hoạt động của bạn và các mối nguy đã được xác nhận.

  4,650 lượt xem

 • IATF 16949

  IATF 16949

  IATF 16949 ra đời với mục đích là cải tiến liên tục, phòng ngừa sai lỗi, giảm biến động và giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp dành riêng cho các nhà cung cấp linh kiện Ô tô.

  4,735 lượt xem

 • ISO 13485:2016

  ISO 13485:2016

  265 lượt xem

 • ISO/IEC 27001

  ISO/IEC 27001

  Thông qua việc triển khai ISO 27001 tổ chức sẽ xác định được loại thông tin trong tổ chức và xác định các mối nguy và mối đe doạ.

  2,278 lượt xem

 • ISO 50001

  ISO 50001

  ISO 50001 nhằm giúp cho các tổ chức thiết lập các hệ thống và quá trình cần thiết để cải tiến hiệu suất năng lượng, bao gồm việc sử dụng, tiêu thụ và hiệu quả năng lượng.

  2,441 lượt xem

 • ISO 22716

  ISO 22716

  GMP áp dụng để quản lý sản xuất trong các ngành: sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm, bao bì …theo khuyến cáo Who, EU, PIS, FDA, Asean.

  2,910 lượt xem

Tiếng Anh
Tiếng Anh