Công nhận và thừa nhận Quốc Tế

KMR là tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ ba với sự công nhận của cơ quan công nhận quốc tế uy tín nhất KAB và các cơ quan công nhận chuyên ngành như IATF, QuEST… Hoạt động chứng nhận của KMR được công nhận và thừa nhận quốc tế

  • Dấu KAB: thể hiện rằng KMR được công nhận bởi cơ quan công nhận KAB (No.KAB-QC-17)
  • Dấu IAF: thể hiện rằng KMR được công nhận bởi diễn đàn công nhận quốc tế - tập hợp của các Tổ chức Công nhận hàng đầu trên thế giới.  

Chứng nhận của KMR được công nhận và thừa nhận quốc tế

  • KAB cùng với các Tổ chức Công nhận khác như UKAS, RvA , JAB, ANAB, JAS-ANZ... - là thành viên sáng lập Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) thông qua thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau The IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA). Tôn chỉ hoạt động của IAF là: 

"Certified once, accepted everywhere”

“Cấp 1 chứng chỉ - Được thừa nhận ở mọi nơi".

        ·    Tại Việt Nam, hoạt động chứng nhận các hệ thống quản lý quốc tế ISO của tổ chức chứng nhận KMR đã được đăng ký tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường  Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo Giấy chứng nhận số: 2817/TĐC-HCHQ