TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

Đây là một chứng nhận đặc biệt xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường được thiết lập bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), diễn ra liên tục trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Giấy chứng nhận do tổ chức chứng nhận bên thứ ba cấp cho tổ chức sẽ thành lập một loạt các hoạt động quản lý để cải thiện hệ thống quản lý môi trường ngày càng phù hợp. Đồng thời xác thực và đánh giá một cách khách quan lợi nhuận kinh tế của doanh nghiệp và tiền đề phát triển bền vững cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các mục tiêu được đề ra sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt chi phí dịch vụ và khách hàng, đồng thời tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

- Xây dựng hệ thống quản lý môi trường để chuẩn bị cho WTO / GREEN ROUND

- Nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời đại công nghệ môi trường (vượt qua các rào cản phi thuế quan)

- Các nước đang phát triển xuất khẩu yêu cầu cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

- Tăng áp lực của người tiêu dùng yêu cầu các thông tin môi trường và hiệu suất

- Tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu

- Tăng cường xu hướng pháp luật về môi trường trong và ngoài nước

- Loại bỏ rủi ro môi trường

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp để cải thiện môi trường và giảm chi phí

- EMS thiết lập tiêu chuẩn (tiếp tục đạt được các yêu cầu pháp luật về môi trường và mức độ quy định)

- công ty tích hợp hệ thống

- Văn hóa khả năng phản ứng nhanh trong trường hợp khẩn cấp

- Cải thiện mối tương quan nghịch giữa năng suất và gánh nặng môi trường

ĐỂ CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015 DOANH NGHIỆP CẦN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÀO?

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

4. Bối cảnh của tổ chức

4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường

4.4 hệ thống quản lý môi trường

5. Sự lãnh đạo

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết

5.2 Chính sách môi trường

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

6. Hoạch định

6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

6.2 Mục tiêu môi trường và hoạch định đạt được mục tiêu

7. Hỗ trợ

7.1 Nguồn lực

7.2 Năng lực

7.3 Nhận thức

7.4 Trao đổi thông tin

7.5 Thông tin văn bản

8. Điều hành

8.1 Hoạch định và kiểm soát điều hành

8.2 Chuẩn bị sẵn sang và ứng phó tình huống khẩn cấp

9. Đánh giá kết quả hoạt động

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

9.2 Đánh giá nội bộ

9.3 Xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến

10.1 Khái quát

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.3 Cải tiến thường xuyên

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

1) Tiếp nhận thông tin/Tư vấn khách hàng

- Bộ phận sales nhận thông tin khách hàng, tư vấn về các thủ tục cấp giấy chứng nhận ISO 14001:2015

- Gửi biểu mẫu câu hỏi (Questionnaire) để khách hàng điền thông tin.

- Báo giá.

- Kí hợp đồng.

2) Đăng kí chứng nhận ISO 14001:2015

- Bộ phận chứng nhận liên hệ khách hàng để yêu cầu gửi các hồ sơ tài liệu theo quy định để đăng kí chứng nhận: Sổ tay Môi trường, Sơ đồ tổ chức, Danh mục tài liệu Hệ thống quản lý Môi trường...

- Xác nhận phạm vi, địa điểm đánh giá & thỏa thuận lịch đánh giá.

- Gửi chương trình đánh giá cho khách hàng trước 7 ngày.

3) Đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015 (năm thứ 1)

- Đánh giá giai đoạn 1

 Đánh giá tài liệu hệ thống quản lý của khách hàng.

- Đánh giá giai đoạn 2

 Đánh giá trực tiếp tại địa điểm của khách hàng.

4) Cấp giấy chứng nhận ISO 14001:2015

- Việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện trong vòng 2 tuần sau khi khách hàng hoàn tất các hành động khắc phục.

- Giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm kể từ ngày được cấp.

- Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn sử dụng logo công nhận/chứng nhận ISO 14001:2015 theo quy định.

5) Đánh giá giám sát định kì lần 1 ISO 14001:2015 (năm thứ 2)

- Đánh giá giám sát lần 1 tại địa điểm của khách hàng (on-site) để đảm bảo rằng hệ thống quản lý ISO đã được chứng nhận đang được duy trì liên tục và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

- Sau đánh giá chứng nhận năm thứ 1, việc đánh giá giám sát định kì phải được thực hiện 12 tháng 1 lần.

6) Đánh giá giám sát định kì lần 2 ISO 14001:2015 (năm thứ 3)

- Đánh giá giám sát lần 2 tại địa điểm của khách hàng (on-site) để đảm bảo rằng Hệ thống quản lý Môi trường đã được chứng nhận đang được duy trì liên tục và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

7) Đánh giá đặc biệt ISO 14001:2015

- Đánh giá thay đổi những nội dung như sau: phạm vi chứng nhận, địa điểm...

- Đánh giá bất thường (đánh giá giám sát đặc biệt)

8) Đánh giá tái chứng nhận ISO 14001:2015

Sau chu kì chứng nhận 3 năm như trên, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn hướng dẫn về các thủ tục đăng ký tái chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015. Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tái chứng nhận cho khách hàng theo chu kỳ 3 năm tiếp như quy trình chứng nhận ở trên để cấp lại giấy chứng nhận mới và vẫn tiếp tục duy trì hệ thống như trên.

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015 CỦA KMR (Korea Management Resgistrar)

  1. Bằng cách chọn chúng tôi, giấy chứng nhận ISO 14001:2015 của bạn sẽ được công nhận quốc tế (IAF, KAB). Giấy chứng nhận của KMR được thừa nhận tại mọi nơi trên thế giới, thông qua thảo thuận thừa nhận lẫn nhau The IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA).
  2. Đội ngũ chuyên gia đánh giá chứng nhận của KMR là những chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm và am hiểu lĩnh vực của bạn, khả năng làm việc mang tính xây dựng cùng với khách hàng giúp bạn yên tâm.
  3. Đội ngũ nhân viên văn phòng, nhân viên điều phối luôn hỗ trợ tận tình nhất để hoạt động đăng ký & đánh giá chứng nhận luôn được thuận tiện theo đúng hoạch định.
  4. Chi phí chứng nhận ISO 14001:2015 của chúng tôi cạnh tranh, rõ ràng và minh bạch.
  5. Kinh nghiệm, kiến thức kỹ thuật và tiêu chuẩn dịch vụ của chúng tôi, đã giúp chúng tôi cung cấp chứng nhận cho nhiều tổ chức/doanh nghiệp khách hàng với các lĩnh vực khác nhau, tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đội ngũ chuyên gia chứng nhận của KMR sẵn sàng hỗ trợ tổ chức của bạn, và đó là sứ mệnh của chúng tôi. KMR luôn luôn đồng hành cùng khách hàng.