TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN

ISO 22716 cung cấp hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với ngành công nghiệp mỹ phẩm

Các yêu cầu về GMP cần áp dụng được mô tả.

ISO 22716 gồm có tổng số 17 yêu cầu, bao gồm các yêu cầu quản lý cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, xây dựng, thiết bị, vv

Dựa trên quản lý sản xuất từ nguyên liệu đến thành phẩm và quy trình để quản lý sự lệch hướng /loại bỏ / các khiếu nại và bố trí quy trình hệ thống quản lý

Thay đổi, bao gồm đánh giá nội bộ và quản lý tài liệu. Các yêu cầu pháp lý thông qua việc tuân thủ các yêu cầu này và cùng một lúc

Tuân thủ các yêu cầu phổ biến trong cộng đồng quốc tế có thể đảm bảo độ tin cậy về an toàn trong sản xuất mỹ phẩm từ các khách hàng.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG NHẬN

- Phòng ngừa và giảm thiểu hư hỏng sản phẩm

- Nâng cao hiệu quả và sự phù hợp thực hiện GMP của nhà máy

- Cải tiến liên tục và Rủi ro mỹ phẩm và Quản lý rủi ro

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng phù hợp với việc đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ

- Quản lý Chất lượng và tuân thủ an toàn trong chuỗi cung ứng

- Một số nước ngoài mỹ phẩm được miễn trong việc đánh giá GMP (ví dụ, Iran GMP)

- Uy tín quốc tế cho lần đánh giá của khách hàng

- Xuất khẩu sản phẩm mỹ phẩm cạnh tranh hơn trên cơ sở chứng minh khả năng cạnh tranh chất lượng quốc tế.

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN

3 Personnel

3.1 Principle

3.2 Organization

3.3 Key responsibilities

3.4 Training

3.5 Personnel hygiene and health

3.6 Visitors and untrained personn

4 Premises

4.1 Principle

4.2 Types of area

4.3 Space

4.4 Flow

4.5 Floors walls, ceilings, windows

4.6. Washing and toilet facilities

4.7 Lighting

4.8 Ventilation

4.9 Pipework, drains and ducts

4.10 Cleaning and sanitization

4.11 maintenance

4.12 Consumables

4.13 Pest control

5 Equipment

5.1 Principle

5.2 Equipment design

5.3 Installation

5.4 Calibration

5.5 Cleaning and sanitization

5.6 Maintenance

5.7 Consumables

5.8 Authorizations

5.9 Back- up systems

6 Raw materials and packing mate

6.1 Principle

6.2 Purchasing

6.3 Receipt

6.4 Indentification and status

6.5 Release

6.6 Storage

6.7 Re-evaluation

6.8 Quality of water used in production

7 Production

7.1 Principle

7.2 Manufacturing operations

7.3 Packaging operations

8 Finished products

8.1 Principle

8.2 Release

8.3 Storage

8.4 Shipment

8.5 Returns

9 Quality control laboratory

9.1 Principle

9.2 Test methods

9.3 Acceptance criteria

9.4 Results

9.5 Out-of-specification results

9.6 Reagents, solutions, reference

9.7 Sampling

9.8 Retain sample

10 Treatment of product that is out of specification

10.1 Rejected finished products bulk products, raw materials and packaging materials

10.2 Reprocessed finished products and bulk products

11 Wastes

11.1 Principle

11.2 Types of waste

11.3 Flow

11.4 Containers

11.5 Disposal

12 Subcontracting

12.1 Principle

12.2 Types of subcontracting

12.3 Contract giver

12.4 Contract acceptor

12.5 Contract

13 Deviations

14. Complaint and recalls

14.1 Principle

14.2 Product complaints

14.3 Product recalls

15 Change control

16 Internal audit

16.1 Principle

16.2 Approach

16.3 Follow –up

17 Documentation

17.1 Principlle

17.2 Type of document

17.3 Writing, approval and distributation

17.4 Revision

17.5 Archiving

 

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 22716 CỦA KMR (Korea Managament Resgistrar)

  1. Bằng cách chọn chúng tôi, giấy chứng nhận ISO 22716 của bạn sẽ được công nhận quốc tế (IAF, KAB). Giấy chứng nhận của KMR được thừa nhận tại mọi nơi trên thế giới, thông qua thảo thuận thừa nhận lẫn nhau The IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA).
  2. Đội ngũ chuyên gia đánh giá chứng nhận của KMR là những chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm và am hiểu lĩnh vực của bạn, khả năng làm việc mang tính xây dựng cùng với khách hàng giúp bạn yên tâm.
  3. Đội ngũ nhân viên văn phòng, nhân viên điều phối luôn hỗ trợ tận tình nhất để hoạt động đăng ký & đánh giá chứng nhận luôn được thuận tiện theo đúng hoạch định.
  4. Chi phí chứng nhận ISO 22716 của chúng tôi cạnh tranh, rõ ràng và minh bạch.
  5. Kinh nghiệm, kiến thức kỹ thuật và tiêu chuẩn dịch vụ của chúng tôi, đã giúp chúng tôi cung cấp chứng nhận cho nhiều tổ chức/doanh nghiệp khách hàng với các lĩnh vực khác nhau, tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đội ngũ chuyên gia chứng nhận của KMR sẵn sàng hỗ trợ tổ chức của bạn, và đó là sứ mệnh của chúng tôi. KMR luôn luôn đồng hành cùng khách hàng.