TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã thiết lập nên các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, các sản phẩm/ dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải thõa mãn các yêu cầu cụ thể.

Với sự đánh giá khách quan của tổ chức chứng nhận (bên thứ ba), hệ thống được chứng nhận sẽ luôn được đáp ứng và duy trì một cách phù hợp.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỠ HỮU CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

- Đáp ứng được yêu cầu của khách hàng của Quý Công Ty

- Hệ thống quản lý doanh nghiệp hợp lý và hiệu quả

- Nâng cao năng suất

- Mở rộng thị trường trong nước và quốc tế

- Tăng doanh thu, lợi nhuận và giảm chi phí

- Nâng cao hình ảnh công ty, nâng cao sự tự tin trong việc xác định mục tiêu hệ thống quản lý

- Cải thiện chính sách doanh nghiệp, tăng cường khả năng cạnh tranh

- Quốc tế hóa hệ thống quản lý đáp ứng được với sự thay đổi môi trường

- Thông qua phòng ngừa khuyết tật, loại bỏ phế thải và liên tục cải tiến các yếu tố thõa mãn yêu cầu khách hàng

ĐỂ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 DOANH NGHIỆP CẦN ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU NÀO?

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

4. Bối cảnh của tổ chức

4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

4.4 hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống

5. Sự lãnh đạo

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết

5.2 Chính sách chất lượng

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

6. Hoạch định

6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

6.2 Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu

6.3 Hoạch định sự thay đổi

7. Hỗ trợ

7.1 Nguồn lực

7.2 Năng lực

7.3 Nhận thức

7.4 Trao đổi thông tin

7.5 Thông tin văn bản

8. Vận hành

8.1 Hoạch định và kiểm soát vận hành

8.2 Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ

8.4 Kiểm soát các quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài

8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ

8.6 Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ

8.7 Kiểm soát đầu ra không phù hợp

9. Đánh giá kết quả hoạt động

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

9.2 Đánh giá nội bộ

9.3 Xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến

10.1 Khái quát

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.3 Cải tiến thường xuyên

 

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

 1) Tiếp nhận thông tin/Tư vấn khách hàng

- Bộ phận sales nhận thông tin khách hàng, tư vấn về các thủ tục cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

- Gửi biểu mẫu câu hỏi (Questionnaire) để khách hàng điền thông tin.

- Báo giá.

- Kí hợp đồng.

2) Đăng kí chứng nhận ISO 9001:2015

- Bộ phận chứng nhận liên hệ khách hàng để yêu cầu gửi các hồ sơ tài liệu theo quy định để đăng kí chứng nhận: Sổ tay Chất lượng, Sơ đồ tổ chức, Danh mục tài liệu...

- Xác nhận phạm vi, địa điểm đánh giá & thỏa thuận lịch đánh giá.

- Gửi chương trình đánh giá cho khách hàng trước 7 ngày.

3) Đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015(năm thứ 1)

- Đánh giá giai đoạn 1

 Đánh giá tài liệu hệ thống quản lý của khách hàng.

- Đánh giá giai đoạn 2

 Đánh giá trực tiếp tại địa điểm của khách hàng.

4) Cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

- Việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện trong vòng 2 tuần sau khi khách hàng hoàn tất các hành động khắc phục.

- Giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm kể từ ngày được cấp.

- Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn sử dụng logo công nhận/chứng nhận ISO 9001:2015 theo quy định.

5) Đánh giá giám sát định kì lần 1 ISO 9001:2015 (năm thứ 2)

- Đánh giá giám sát lần 1 tại địa điểm của khách hàng (on-site) để đảm bảo rằng hệ thống quản lý ISO đã được chứng nhận đang được duy trì liên tục và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

- Sau đánh giá chứng nhận năm thứ 1, việc đánh giá giám sát định kì phải được thực hiện 12 tháng 1 lần.

6) Đánh giá giám sát định kì lần 2 ISO 9001:2015 (năm thứ 3)

- Đánh giá giám sát lần 2 tại địa điểm của khách hàng (on-site) để đảm bảo rằng HTQL đã được chứng nhận đang được duy trì liên tục và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

7) Đánh giá đặc biệt ISO 9001:2015

- Đánh giá thay đổi những nội dung như sau: phạm vi chứng nhận, địa điểm...

- Đánh giá bất thường (đánh giá giám sát đặc biệt)

8) Đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2015

Sau chu kì chứng nhận 3 năm như trên, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn hướng dẫn về các thủ tục đăng ký tái chứng nhận ISO 9001:2015. Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tái chứng nhận cho khách hàng theo chu kỳ 3 năm tiếp như quy trình chứng nhận ở trên để cấp lại giấy chứng nhận mới và vẫn tiếp tục duy trì hệ thống như trên.

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 CỦA KMR (Korea Management Resgistrar)

  1. Bằng cách chọn chúng tôi, giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của bạn sẽ được công nhận quốc tế (IAF, KAB). Giấy chứng nhận của KMR được thừa nhận tại mọi nơi trên thế giới, thông qua thảo thuận thừa nhận lẫn nhau The IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA).
  2. Đội ngũ chuyên gia đánh giá chứng nhận của KMR là những chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm và am hiểu lĩnh vực của bạn, khả năng làm việc mang tính xây dựng cùng với khách hàng giúp bạn yên tâm.
  3. Đội ngũ nhân viên văn phòng, nhân viên điều phối luôn hỗ trợ tận tình nhất để hoạt động đăng ký & đánh giá chứng nhận luôn được thuận tiện theo đúng hoạch định.
  4. Chi phí chứng nhận ISO 9001:2015 của chúng tôi cạnh tranh, rõ ràng và minh bạch.
  5. Kinh nghiệm, kiến thức kỹ thuật và tiêu chuẩn dịch vụ của chúng tôi, đã giúp chúng tôi cung cấp chứng nhận cho nhiều tổ chức/doanh nghiệp khách hàng với các lĩnh vực khác nhau, tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đội ngũ chuyên gia chứng nhận của KMR sẵn sàng hỗ trợ tổ chức của bạn, và đó là sứ mệnh của chúng tôi. KMR luôn luôn đồng hành cùng khách hàng.