TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho ngành công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chất lượng, uy tín được các công ty viễn thông hàng đầu trên thế giới cùng với Diễn đàn về quản lý chất lượng cho các nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị viễn thông QuEST soạn thảo và ban hành dựa trên các yêu cầu tiêu chuẩn của ISO 9000, bổ sung thêm các đặc tính cụ thể của ngành.

Tiêu chuẩn này định rõ các yêu cầu hệ thống chất lượng đối với thiết kế, phát triển, sản xuất, phân phối, lắp ráp và bảo dưỡng các sản phẩm dịch vụ viễn thông nhằm đáp ứng các yêu cầu chất lượng cho ngành viễn thông toàn cầu.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỠ HỮU GIÁY CHỨNG NHẬN

- Đáp ứng yêu cầu hệ thống chất lượng cho ngành công nghiệp viễn thông toàn cầu

- Cung cấp phương pháp đo lường so sánh thông qua chỉ số hiệu quả chi phí.

- Giám sát hiệu quả kết quả chất lượng sản phẩm và dịch vụ; đánh giá sự ổn định của sản phẩm và dịch vụ.

- Quản lý nhà thầu phụ và cải thiện hiệu suất luôn luôn là cần thiết

- Xác định cấp độ ngành công nghiệp sử dụng các chỉ số hiệu suất

- Tăng cường kết nối giữa các nhà cung cấp và khách hàng, tránh việc đánh giá lặp lại không cần thiết, và giảm chi phí kinh doanh.

- Cải thiện các dịch vụ cho các thuê bao để tiếp tục

- Tiêu chuẩn quản lý chất lượng yêu cầu hệ thống đồng

- Hiệu quả quản lý của đánh giá độc lập và quản lý web

- Giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh

- Thực hiện và cải thiện việc tăng cường quản lý và tổ chức

CẤU TRÚC CỦA CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

Các yêu cầu về mô hình cơ sở TL 9000: bao gồm các yêu cầu bổ sung để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

Các yêu cầu chung:

Yêu cầu phần cứng

Yêu cầu phần mềm

yêu cầu dịch vụ

Chỉ số hoạt động chung:

Các chỉ số hiệu suất phần cứng

đo phần mềm

Chỉ số hoạt động dịch vụ