GIỚI THIỆU

KMR là tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ ba với sự công nhận của cơ quan công nhận quốc tế uy tín nhất KAB và các cơ quan công nhận chuyên ngành như IATF, QuEST… Hoạt động chứng nhận của KMR được công nhận và thừa nhận quốc tế

·         Dấu KAB: thể hiện rằng KMR được công nhận bởi cơ quan công nhận KAB (No.KAB-QC-17)

·         Dấu IAF: thể hiện rằng KMR được công nhận bởi diễn đàn công nhận quốc tế - tập hợp của các Tổ chức Công nhận hàng đầu trên thế giới.  

·         Tại Việt Nam, Hoạt động chứng nhận các hệ thống quản lý quốc tế của tổ chức chứng nhận KMR đã được đăng ký tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo Giấy chứng nhận số: 2817/TĐC-HCHQ

  1.  Việc thiết lập một hệ thống chứng nhận tiêu chuẩn ISO nhằm đạt được mục tiêu quản lý của tổ chức và sự hài lòng của khách hàng và các bên quan tâm cùng với sự kiểm soát các nguồn lực có liên quan một cách hiệu lực/ hiệu quả và để cải tiến liên tục hệ thống quản lý của tổ chức.
  2. Chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế được cấp cho hệ thống quản lý mà công ty thiết lập và thực hiện bởi bên thứ 3- cơ quan cấp giấy chứng nhận KMR

 

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN 

Chứng nhận ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng

Chứng nhận ISO 14001

Hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận IATF 16949

Hệ thống quản lý chất lượng cho ngành ô tô và phụ tùng ô tô 

Chứng nhận ISO/IEC 27001

Hệ thống quản lý an ninh thông tin

Chứng nhận ISO 22000/FSSC 22000 / Chứng nhận HACCP

Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm

Chứng nhận OHSAS18001 (K-OHSMS18001)  /Chứng nhận ISO45001:2018

Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Chứng nhận ISO 50001

Hệ thống quản lý năng lượng

Chứng nhận KS I 7001/7002 (GMS)

Hệ thống quản lý Xanh

Chứng nhận ISO 22301

Hệ thống Quản lý kinh doanh liên tục

Chứng nhận ISO 22716 (GMP)

Thực hành sản xuất tốt (GMP)

Chứng nhận ISO 10002

Quản lý chất lượng – Sự hài lòng của khách hàng

Chứng nhận ISO 10015

Quản lý chất lượng – Hướng dẫn đào tạo.