KMR Việt Nam với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành am hiểu lĩnh vực của bạn, chúng tôi  đào tạo các khóa học chuyên sâu về các hệ thống quản lý quốc tế ISO. Các khóa học được thiết kế theo kiểu may đo để phù hợp với từng ngành nghề, từng loại hình doanh nghiệp:

Quality Management System/ Đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015, ISO13485, ISO/TS 16949, TL 9000, ISO 15378, ISO 15189, ISO 17025…)

- Environment Management System/ Đào tạo Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001:2015, ISO 50000…)

- Safety Management System/Đào tạo Hệ thống quản lý an toàn (OHSAS 18001:2007)

- Food safety Management System/Đào tạo Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GMP...)

- Social Accountability Management System/Đào tạo Hệ thống quản lý Trách nhiệm Xã hội (SA 8000, ISO 26000)

- Information security management System/ Đào tạo Hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISO 27001)

- Các tiêu chuẩn khác của khách hàng RBA, TQP ...

- Cải tiến năng suất chất lượng 5S 3D, PRO3M, Kaizen, Lean, Sixsigma...