ISO 90012015 SPECIALIST TRAINING COURE

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Thời lượng: 4 ngày chủ nhật (từ 8.30-16.30, Ngày khai giảng 14/1/2018)

Địa điểm học: Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, HCM

* Mục đích: Khóa học này giúp học viên hiểu được yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và áp dụng xây dựng hệ thống tài liệu theo hệ thông quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho tổ chức, doanh nghiệp. Giúp học viên có các kỹ  năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của một tổ chức. Giúp học viên có kỹ năng điều phối, kết nối các phòng ban, các bộ phận chức năng để thiết lập, vận hành, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức

* Giảng viên: Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015

 

Đào tạo chuyên viên ISO 9001:2015

* Đối tượng tham dự

- Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QA, QC

- Thành viên trong hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2015

-  Sinh viên năm cuối & các cá nhân muốn trở thành chuyên viên ISO 9001:2015 phụ trách hệ thống quản lý chất lượng trong các tổ chức

* Học phí: 2.500.000 VND/Học viên (Đã bao gồm tài liệu nhưng chưa bao gồm VAT).

                 Phí ưu đãi: - Giảm 10% học phí cho đối tượng học cá nhân, giảm 10% cho các đơn vị tham gia từ 03 người trở lên trong 01 khóa)

                                     - Giảm 10% học phí cho đăng ký khóa học trước 2 tuần, giảm 5% học phí cho đăng ký khóa học trước 1 tuần

* Tổng quan khóa học:

Khóa học Cung cấp cho học viên những kiến thức & kỹ năng để trở thành chuyên viên phụ trách hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong các tổ chức doanh nghiệp. Cụ thể là:
+ Tổng quan về Chất lượng, Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

+ Hiểu được 10 điều khoản của ISO 9001:2015, áp dụng và xây dựng hệ thống tài liệu, thiết lập, vận hành, duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức
+ Có kỹ năng đánh giá nội bộ,  lập báo cáo, theo dõi hành động khắc phục và áp dụng vào thực tế để đánh giá hiệu quả & hiệu lực của Hệ thống Quản lý chất lượng của tổ chức.

+ Có kỹ năng điều phối, kết nối các phòng ban, các bộ phận chức năng để thiết lập, vận hành, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức

Xem THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Xem NỘI DUNG KHÓA HỌC TẠI ĐÂY