ISO 9001:2015 SPECIALIST

CHUYÊN VIÊN ISO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Thời lượng4 ngày Chủ Nhật (từ 8.30-16.30, khai giảng 31/03/2019)

Địa điểm học: Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, HCM

* Mục đích: Khóa học này giúp học viên nắm được yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện xây dựng thiết lập, vận hành, cải tiến quy trình QMS, đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chât lượng ISO 9001:2015 của một tổ chức.

* Giảng viên: Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015

Đối tượng tham dự

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng, QA/QC và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QMS

- Thành viên trong hệ thống ISO 9001:2015

-  Các cá nhân muốn trở thành chuyên viên ISO 9001:2015

Học phí: 2.500.000 VND/Học viên (Chưa bao gồm VAT)

* Tổng quan khóa học:

Khóa học Cung cấp cho học viên những kiến thức về:

+ Tóm tắt cấu trúc mới & những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

+ Kỹ năng xây dựng, vận hành, cải tiến, nắm vững cách thiết lập các quy trình QMS của tổ chức.

+ Kỹ năng đánh giá và áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động QMS của tổ chức.
+ Cách thức lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và cách theo dõi hành động khắc phục.

* Học viên được tổ chức chứng nhận Korea Management Registrar (KMR) cấp chứng chỉ sau khóa học

Xem THƯ MỜI ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY

Xem NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY