ISO 14001:2015 AWARENESS & INTERNAL AUDITOR TRAINING

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015

 

Thời lượng2 ngày thứ 7 - CN (từ 8.30-16.30, 24-25/10/2020)

Địa điểm học: Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, HCM

* Mục đích: Khóa đào tạo ISO 14001:2015 này giúp học viên nắm được yêu cầu tiêu chuẩn và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001:2015 của một tổ chức

* Giảng viên: Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015

Đối tượng tham dự

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QA, QC

- Thành viên trong hệ thống ISO 14001:2015

-  Các cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Học phí: 1.600.000 VND/Học viên (Chưa bao gồm VAT)

* Tổng quan khóa học:

Khóa học Cung cấp cho học viên những kiến thức về:
+ Tóm tắt cấu trúc mới & những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015
+ Kỹ năng đánh giá và áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động QLCL của tổ chức.
+ Cách thức lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và cách theo dõi hành động khắc phục.

* Học viên được tổ chức chứng nhận Korea Management Registrar (KMR) cấp chứng chỉ sau khóa đào tạo ISO 14001:2015

Xem >> FORM ĐĂNG KÝ << TẠI ĐÂY

Xem NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY