IATF16949:2016 AWARENESS - REQUIREMENT & INTERNAL AUDITOR TRAINING

KHÓA ĐÀO TẠO: NHẬN THỨC & PHÂN TÍCH YÊU CẦU TIÊU CHUẨN & ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HTQLCL NGÀNH Ô TÔ IATF 16949:2016

 

Thời lượng3 ngày (từ 8.30-16.30, khai giảng 01/06/2019)

Địa điểm học: Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, HCM

* Mục đích: Khóa học này giúp cho học viên hiểu rõ hiểu rõ từng yêu cầu/điều khoản trong tiêu chuẩn và có khả năng vận dụng kiến thức trong việc xây dựng Hệ thống quản lý Chất lượng cho ngành Ô tô IATF 16949:2016 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện xây dựng thiết lập, vận hành, cải tiến quy trình QMS của ngành Ô tô, đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý Chất lượng IATF 16949:2016 của một tổ chức.

* Giảng viên: Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận IATF 16949:2016

Đối tượng tham dự

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng, QA/QC và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QMS

- Thành viên trong hệ thống IATF 16949:2016

- Các cá nhân muốn tìm hiểu về IATF 16949

Học phí: 4.000.000 VND/Học viên (Chưa bao gồm VAT)

* Tổng quan khóa học:

Khóa học Cung cấp cho học viên những kiến thức về:

+ Tóm tắt cấu trúc mới & những yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949:2016

+ Kỹ năng xây dựng, vận hành, cải tiến, nắm vững cách thiết lập các quy trình QMS của tổ chức.

+ Kỹ năng đánh giá và áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động QMS của tổ chức.
+ Cách thức lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và cách theo dõi hành động khắc phục.

* Học viên được tổ chức chứng nhận Korea Management Registrar (KMR) cấp chứng chỉ sau khóa học

Xem >> FORM ĐĂNG KÝ << TẠI ĐÂY

Xem NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY