ĐÀO TẠO THƯ KÝ - CHUYÊN VIÊN ISO 

 HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 9001:2015 

Thời lượng3 ngày Thứ 6 - Chủ Nhật (từ 8.30-16.30, khai giảng 02/08/2019)

Địa điểm học: Ford Thang Long Building, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

* Mục đích: Khóa học này giúp học viên có khả năng tư vấn, trợ giúp cho quản lý, lãnh đạo trong việc thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý Chất lượng của tổ chức. Thư ký - chuyên viên ISO sẽ có nền tảng kiến thức, năng lực phù hợp nhằm đảm bảo duy trì tính hiệu lực của HTQLCL và khắc phục những yếu kém trong việc vận hành HTQL ISO 9001:2015 của tổ chức.

* Giảng viên: Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO 9001:2015

Đối tượng tham dự

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng, QA/QC, và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QMS

- Thành viên trong hệ thống ISO

-  Các cá nhân muốn trở thành thư ký - chuyên viên ISO

Học phí: 2.800.000 VND/Học viên (Chưa bao gồm VAT)

* Tổng quan khóa học:

Khóa học Cung cấp cho học viên những kiến thức về:

+ Tóm tắt cấu trúc mới & những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO

+ Kỹ năng xây dựng, vận hành, cải tiến, nắm vững cách thiết lập các quy trình QMS của tổ chức.

+ Kỹ năng đánh giá và áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động QMS của tổ chức.

+ Cách thức lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và cách theo dõi hành động khắc phục.

+ Kỹ năng hoạch định công việc của thư ký - chuyên viên ISO

* Học viên được tổ chức chứng nhận Korea Management Registrar (KMR) cấp chứng chỉ sau khóa học

Xem THƯ MỜI ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY

Xem NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY