KHÓA HỌC 5 CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG IATF 16949:2016

 

 

1. Aims/Mục tiêu khóa học:

Khóa học này giúp cho học viên  hiểu rõ từng công cụ trong 5 Core tools và có khả năng vận dụng các công cụ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016. Sau khóa học các học viên sẽ:

 • Hiểu rõ các khái niệm về thống kê.
 • Hiểu khái niệm Mistake Proofing & Poka-yoke.
 • Có khả năng ứng dụng từng công cụ để xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn IATF 16949.
 • Có kỹ năng điều hành nhóm đa chức năng để triển khai thực hành PFMEA hoặc DFMEA
 • Có kỹ năng lập Control chart, tính toán Cpk, Ppk
 • Có kỹ năng điều hành  thực hành MSA

 

2. Course duration & dates/ Thời lượng khóa học và ngày học:

3 ngày (8h30- 16h30): ngày 16 – 17 - 18/10/2020 

Thứ 6 & Thứ 7 & Chủ Nhật

3. Who should attend? Đối tượng tham dự:

Trưởng các bộ phận, nhân viên thống kê, nhân viên kỹ thuật, nhân viên QA, QC

Thành viên trong hệ thống IATF 16949:2016 (ISO/TS16949)--

Các cá nhân muốn tìm hiểu về IATF 16949 và 5 core tools

4. Course fee/ Học phí:

5.000.000 VNĐ/người/khóa học

(Giá đã bao gồm tài liệu & teabreak nhưng chưa bao gốm ăn trưa & thuế GTGT)

5. Place/ Địa điểm đào tạo:  

Trung tâm đào tạo KMAR

6. Course content/ Nội dung chương trình học:

***5 core tools- IATF 16949:2016***

 • APQP (Advanced Product Quality Planning)- Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao
 • PPAP (Part Approval Process)- Quá trình phê chuẩn chi tiết
 • MSA (Measurement Systems Analysis)- Phân tích các hệ thống đo lường
 • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)- Mô hình sai lỗi và phân tích tác động
 • SPC (Statistical Process Control)- Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê

 

7. Contact/ Thông tin liên hệ:

Điện thoại: +84 8 6290 5086 – ext 0

Email: sales@kmr.com.vn hoặc kmarvn@kmr.com.vn

Download form đăng ký khóa học tại đây.