ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN ISO TÍCH HỢP

 CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

Thời lượng4 ngày Thứ 7 - Chủ Nhật (từ 8.30-16.30, ngày khai giảng 24/10)

Địa điểm học: Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, HCM

* Mục đích: Khóa học này giúp học viên nắm được yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện xây dựng thiết lập, vận hành, cải tiến tích hợp các quy trình QMS, EMS, OH&S đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý tích hợp của một tổ chức.

* Giảng viên: Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Đối tượng tham dự

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng, QA/QC, HSE và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QMS, EMS, OH&S

- Thành viên trong hệ thống ISO

-  Các cá nhân muốn trở thành chuyên viên ISO

Học phí: 3.200.000 VND/Học viên (Chưa bao gồm VAT)

*Học phí sau khi giảm còn: 1.920.000 VND/Học viên (Chưa bao gồm VAT)

* Tổng quan khóa học:

Khóa học Cung cấp cho học viên những kiến thức về:

+ Tóm tắt cấu trúc mới & những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO

+ Kỹ năng xây dựng, vận hành, cải tiến, nắm vững cách thiết lập các quy trình QMS của tổ chức.

+ Kỹ năng đánh giá và áp dụng vào thực tế đánh giá hoạt động QMS, EMS, OH&S của tổ chức.

+ Cách thức lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và cách theo dõi hành động khắc phục.

* Học viên được tổ chức chứng nhận Korea Management Registrar (KMR) cấp chứng chỉ sau khóa học

Xem THƯ MỜI ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY

Xem NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY