KMAR Việt Nam với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành am hiểu lĩnh vực của bạn, chúng tôi  thường xuyên đào tạo các khóa học Public chuyên sâu về các hệ thống quản lý quốc tế ISO cung cấp nguồn lực trong lĩnh vực ISO cho các tổ chức doanh nghiệp: 

Quality Management System/ Đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015, ISO13485, IATF 16949, TL 9000, ISO 15378, ISO 15189, ISO 17025…)

- Environment Management System/ Đào tạo Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001:2015, ISO 50000…)

- Safety Management System/Đào tạo Hệ thống quản lý an toàn (OHSAS 18001:2007, ISO 45001;2018)

- Food safety Management System/Đào tạo Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GMP...)

- Social Accountability Management System/Đào tạo Hệ thống quản lý Trách nhiệm Xã hội (SA 8000, ISO 26000)

- Information security management System/ Đào tạo Hệ thống quản lý An ninh thông tin (ISO 27001)

Xem Lịch đào tạo ISO Public quí II năm 2018 tổ chức tại Trung tâm đào tạo ISO của Tổ chức chứng nhận KMR TẠI ĐÂY