5 CORE TOOLS (IATF 16949:2016) TRAINING COURSE

KHÓA HỌC 5 CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG IATF 16949:2016

1. Aims/Mục tiêu khóa học:

Khóa học này giúp cho học viên  hiểu rõ từng công cụ trong 5 Core tools và có khả năng vận dụng các công cụ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016. Sau khóa học các học viên sẽ:

 • Hiểu rõ các khái niệm về thống kê.
 • Hiểu khái niệm Mistake Proofing & Poka-yoke.
 • Có khả năng ứng dụng từng công cụ để xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn IATF 16949.
 • Có kỹ năng điều hành nhóm đa chức năng để triển khai thực hành PFMEA hoặc DFMEA
 • Có kỹ năng lập Control chart, tính toán Cpk, Ppk
 • Có kỹ năng điều hành  thực hành MSA

 

2. Course duration & dates/ Thời lượng khóa học và ngày học:

4 ngày (8h30- 17h00): ngày 17 – 18/03 và

24 – 25/03/2017 (Thứ 6 & Thứ 7)

3. Who should attend? Đối tượng tham dự:

Trưởng các bộ phận, nhân viên thống kê, nhân viên kỹ thuật, nhân viên QA, QC

Thành viên trong hệ thống IATF 16949:2016 (ISO/TS16949)--

Các cá nhân muốn tìm hiểu về IATF 16949 và 5 core tools

4. Course fee/ Học phí:

5.500.000 VNĐ/người/khóa học

Ưu đãi đặc biệt: Đăng ký và thanh toán học phí trước ngày 8/3/2017: 4.000.000 VNĐ (Giá đã bao gồm tài liệu & teabreak nhưng chưa bao gốm ăn trưa & thuế GTGT)

5. Place/ Địa điểm đào tạo:  

Trung tâm đào tạo KMAR/Khách sạn HCM

6. Course content/ Nội dung chương trình học:

***5 core tools- IATF 16949:2016***

 • APQP (Advanced Product Quality Planning)- Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao
 • PPAP (Part Approval Process)- Quá trình phê chuẩn chi tiết
 • MSA (Measurement Systems Analysis)- Phân tích các hệ thống đo lường
 • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)- Mô hình sai lỗi và phân tích tác động
 • SPC (Statistical Process Control)- Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê

7. Contact/ Thông tin liên hệ:

Ms. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Điện thoại: +84 8 6290 5086 – ext 0

Email: Sales01@kmr.com.vn hoặc kmarvn@kmr.com.vn

Download form đăng ký khóa học tại đây.

-------------------------------------------------------------------------------------

Nội dung chi tiết khóa học

5 CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

IATF 16949:2016


Ngày 1

- Giới thiệu tổng quan về  IATF 16949:2016 &  5 Core Tools

1. Production Part  Approval Process – PPAP Quá trình phê chuẩn chi tiết

  (Trao đổi và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng)

 • Các yêu cầu khách hàng
 • Các mức độ gửi hồ sơ phê duyệt
 • Các trạng thái giao hồ sơ và linh kiện
 • Bài tập tình huống

Ngày 2

2. Advanced Product Quality Planning – APQA Hoạch định chất lượng sp nâng cao

(Thông tin và yêu cầu của khách hàng về sản phẩm mới/ linh kiện mới)

 • Giới thiệu các bước thực hiện
 • Giới thiệu về các giai đoạn của phê duyệt linh kiện/ sản phẩm mới
 • Các yêu cầu của từng giai đoạn
 • Phương pháp phê duyệt linh kiện
 • Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng
 • Bài tập tình huống

3. Failure Mode and Effect Analysis – FMEA Mô hình sai lỗi và phân tích tác động 

(Thống kê và phân tích sai lỗi trong quá trình sản xuất)

 • Giới thiệu các bước thực hiện
 • Xác định các sai lỗi của các công đoạn
 • Xây dựng các tiêu chí để đánh giá mức độ sai lỗi
 • Xem xét và đánh giá hệ số rủi ro của từng công đoạn
 • Bài tập tình huống

Ngày 3

4. Statistical Process Control – SPC Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê

  (Thống kê và đánh giá năng lực quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh).

 • Phương pháp lấy mẫu và đánh giá lô hàng
 • Xác định mức độ phân bố quá trình
 • Xác định mức độ kiểm soát quá trình
 • Đọc và đánh giá biểu đồ kiểm soát
 • Phương pháp tính năng lực quá trình (Cpk) và tỷ lệ sai lỗi (pp)
 • Bài tập tình huống

Ngày 4

5. Mearurement System Analysis – MSA Phân tích các hệ thống đo lường

  (Đánh giá hệ thống đo lường)

 • Xác định tính lập lại và tính tái hiện của thiết bị đo
 • Đánh giá năng lực thiết bị lường (Cpk)
 • Thực hành đánh giá thiết bị đo

*** Kiểm tra kết thúc khóa học và cấp chứng chỉ***