KMR với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đánh giá, chuyên gia đào tạo đầu ngành có kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề đào tạo & am hiểu lĩnh vực của bạn, chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo các khóa học từ cơ bản đến chuyên sâu về các hệ thống quản lý quốc tế ISO như:

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, IATF 16949

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe -- Nghề nghiệp OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2018

Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000/HACCP

Các Hệ thống quản lý quốc tế khác, các khóa đào tạo về năng suất, chất lượng: 5S, Kaizen,... & các kỹ năng mềm 

 

Xem chi tiết lịch đào tạo ISO Public Quý 4 (Tháng 10-11-12 năm 2020) TẠI ĐÂY