Khóa học đào tạo Hướng dẫn áp dụng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tổ chức tại Trung Tâm đào tạo KMR ngày 7/10/2017 (Thứ 7) (Thời gian học từ 8AM - 5PM).

Đào tạo ISO 9001:2015

Xem chi tiết ưu đãi khóa học TẠI ĐÂY