5S TRAINING COURSE CONTENTS/

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO 5S

DATE/NGÀY
COURSE CONTENT/NỘI DUNG KHÓA HỌC
(2 DAYS/ 2 NGÀY)


DAY 1/NGÀY 1

(8:30-16:00)

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ 5S

- Khái niệm và mục đích của 5S

- Các lợi ích khi thực hiện 5S

- Hiện trạng 5S của tổ chức và các nguyên nhân

- Điều kiện tiên quyết khi thực hiện 5S

PHẦN 2: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 5S

- Hướng dẫn xây dựng cấu trúc tổ chức 5S

 

 

 

 

 

 

 

DAY 2/NGÀY 2

(8:30-16:00)

-  Các bước triển khai thực hiện 5S

-  Những kỹ thuật 5S phổ biến cần được áp dụng

-  Các biện pháp duy trì và phát triển 5S

-  Thực hành lập checklist

PHẦN 3: TRIỂN KHAI 5S

-  Đánh giá hiệu quả thực hiện 5S

-  Công cụ cải tiến

-  Ứng dụng 5S mở rộng ra những lĩnh vực khác.

KIỂM TRA

  • Ôn tập – hỏi đáp

 

 

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo 5S << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”