NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001:2015

 

DATE/NGÀY

 

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC 

(2 DAYS/ 2 NGÀY)


NGÀY 1
(8:30-16:30)
                              

CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

  - Khái quát về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

  - Những thay đổi so với phiên bản ISO 9001:2008

  - Các thuật ngữ và định nghĩa mới trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  - Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 - Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  - Bài tập về tiêu chuẩn

NGÀY 2
(8:30-16:30)

LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

  - Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ

  - Các loại hình đánh giá

  - Vai trò của Đánh giá viên nội bộ

  - Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ:  

                + Lập Kế hoạch đánh giá   

                + Chuẩn bị Checklist đánh giá   

                + Tiến hành đánh giá tài liệu

                + Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường

  - Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015

  - Lập báo cáo đánh giá & Theo dõi hành động khắc phục

  - Bài tập


     KIỂM TRA
 
  - Tổng kết - Ôn tập
 
  - Làm bài kiểm tra cuối khóa (60 phút)

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”