NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ ISO 14001: 2015


DATE / NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(2 DAYS/2 NGÀY)

 

DAY 1/ NGÀY 1

(8:30-16:30)

                                           

 

CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 & LÝ THUYẾT

- Cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và các tiêu chí đánh giá.

- Luật pháp Việt Nam về bảo vệ môi trường

- Quy trình đánh giá nội bộ và các quy trình được lập bằng văn bản

   + Lập kế hoạch đánh giá

   + Các kỹ năng đánh giá

   +  Điều hành đánh giá

   + Lập báo cáo không phù hợp, cách thức diễn giải các điểm không phù hợp.

   + Hành động khắc phục và tài liệu

 

 

DAY 2/ NGÀY 2

(8:30-16:30)

LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Kỹ năng và các yêu cầu đối với một chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001  

    + Chuẩn bị danh mục đánh giá

    + Cách thức điều hành cuộc phỏng vấn

    + Cách thức tổ chức cuộc họp đánh giá

    + Trình bày các kết quả đánh giá

   + Cách trình bày các khuyến nghị về các hành động đề phòng và khắc phục

- Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001

    + Lập báo cáo đánh giá & Theo dõi hành động khắc phục

- Điều gì làm nên một Chuyên gia Giỏi

     KIỂM TRA

- Tổng kết – Ôn tập

*** Làm bài kiểm tra cuối khóa

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo Đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”