NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC THEO TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

 

DATE/ NGÀY

 

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(2 DAYS/ 2 NGÀY)

DAY 1/ NGÀY 1

(TỪ 8:30-16:30)

 

Giới thiệu khái niệm về Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo yêu cầu của ISO 45001

 • ISO 45001:2018 là gì? 
 • Sự khác biệt giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001: 2018
 • Khái quát về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động
 • Các nguyên tắc và cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 45001:2018
 • Hiểu các yêu cầu và thay đổi của SMS ISO 45001: 2018

DAY 2/ NGÀY 2

(TỪ 8:30-16:30)

 

Triển khai Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo yêu cầu của ISO 45001

 • Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018
 • Hồ sơ tài liệu theo ISO 45001:2018
 •  Hướng dẫn cách tiến hành áp dụng ISO 45001:2018 
 • Áp dụng hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho doanh nghiệp
 • Ôn tập – hỏi đáp
 • Tổng kết
 • *** Làm bài trắc nghiệm cuối khóa

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”