NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC THEO TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

DATE/ NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(2 DAYS/ 2 NGÀY)

DAY 1/ NGÀY 1

(8:30-16:30)

Giới thiệu khái niệm về Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo yêu cầu của ISO 45001

- ISO 45001:2018 là gì? 

- Sự khác biệt giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001: 2018

- Khái quát về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động

- Các nguyên tắc và cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 45001:2018

- Hiểu các yêu cầu và thay đổi của SMS ISO 45001: 2018

DAY 2/ NGÀY 2

(8:30-16:30)

Triển khai Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo yêu cầu của ISO 45001

- Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018

- Hồ sơ tài liệu theo ISO 45001:2018

- Hướng dẫn cách tiến hành áp dụng ISO 45001:2018 

- Áp dụng hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho doanh nghiệp

Ôn tập – hỏi đáp

Tổng kết

*** Làm bài trắc nghiệm cuối khóa

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”