NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC THEO TIÊU CHUẨN ISO 22000


DATE / NGÀY
 

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(2 DAYS/ 2 NGÀY)


DAY 1/ NGÀY 1

(8:30-16:30)

                                                

   TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM & HTQLATTP ISO 22000

       Cách thức giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm?

       - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu kinh doanh như thế nào?

       - Tại sao việc xác định và quản lý rủi ro lại quan trọng?

       - Mục tiêu của ISO 22000 là gì?

   DIỄN GIẢI CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO 22000

       - Các yêu cầu của ISO 22000 là gì? Diễn giải

DAY 2/ NGÀY 2
(8:30-16:30)

   HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG & XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 22000

        - Bạn có thể liên hệ ISO 22000 với hệ thống quản lý của mình như thế nào?

   ÔN TẬP+ BÀI TẬP + KIỂM TRA

            - Ôn tập

            - Tổng kết

      *** Làm bài kiểm tra cuối khóa Bài Tập

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”