NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 
DATE / NGÀY
 
COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC
  (1 DAY/ 1 NGÀY)

DAY 1/ NGÀY 1           

( 8:30-16:30)

  NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  ISO 9001: 2015  

          - ISO 9001:2015 là gì? Sự khác biệt giữa ISO 9001: 2008 và ISO 9001: 2015

           - Khái quát về Hệ thống quản lý chất lượng

          - Mục tiêu, phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

          - Lợi ích của việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

          - Các nguyên tắc và cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

        - Hiểu các yêu cầu của các yêu cầu và thay đổi của QMS ISO 9001: 2015

          - Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

          - Hướng dẫn cách tiến hành áp dụng ISO 9001:2015 

     KIỂM TRA

       - Ôn tập

       - Tổng kết

       *** Làm bài kiểm tra cuối khóa

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”