NỘI DUNG KHÓA HỌC 

Nhận thức - Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn & Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý Chất lượng Ngành Ô tô IATF 16949:2016

DATE/ NGÀY

 

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(3 DAYS/ 3 NGÀY)

DAY 1/ NGÀY 1

(TỪ 8:30-16:30)

 

Introduction About IATF 16949: 2016 / Giới thiệu tổng quan về IATF 16949:2016

-  Giới thiệu về tổ chức IATF, lịch sử hình thành và phát triển của tiêu chuẩn  IATF 16949:2016

- 7 nguyên tắc về quản lý chất lượng;

-  Lợi ích và tầm quan trọng của tiêu chuẩn IATF 16949:2016 trong chuỗi cung ứng ngành sản xuất linh kiện ô tô

-  Tư duy dựa trên rủi ro của tiêu chuẩn IATF 16949:2016;

-  So sánh sự khác nhau giữa phiên bản IATF 16949:2016 với phiên bản cũ  ISO/TS 16949:2009

Các yêu cầu điều khoản tiêu chuẩn IATF 16949:2016

-  Phân tích và diễn giải để hiểu rõ từng yêu cầu/điều khoản trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016

  • Bài tập True/False, Multiple Choice….

DAY 2/ NGÀY 2

(TỪ 8:30-16:30)

 

  Phân tích và diễn giải để hiểu rõ từng yêu cầu/điều khoản trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (tiếp theo)

-  Một số yêu cầu cơ bản của Rule 5th của IATF

-  Sơ lược 5 Core tools (PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA)

- Mối liên kết giữa 5 công cụ cốt lõi (5 Core tools) của chuỗi cung ứng ngành sản xuất linh kiện ô tô và tiêu chuẩn IATF 16949:2016;

- Phương pháp phân tích quá trình dựa vào công cụ mô hình con rùa để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949:2016;

- Các bước xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016;

  • Bài tập tình huống

DAY 3/ NGÀY 3

(TỪ 8:30-16:30)

 

Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý tích hợp tiêu chuẩn  IATF 16949:2016     

  • Tổng quan về đánh giá nội bộ

- Đánh giá hệ thống quản lý

- Năng lực và đánh giá năng lực của đánh giá viên

- Quản lý chương trình đánh giá nội bộ, checklist đánh giá nội bộ

- Thực hiện đánh giá nội bộ

- Kỹ thuật đánh giá nội bộ

  • Thực Hành Về Đánh Giá Nội Bộ

- Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng ngành Ô tô  IATF 16949:2016     

- Bài tập tình huống

*Tổng kết & Ôn tập

** Kiểm tra kết thúc khóa học (45phút)

   *** Cấp chứng chỉ

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo Nhận thức & phân tích yêu cầu tiêu chuẩn IATF 16949:2016 << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”