TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN OHSAS 18001:2007

Hệ thống Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là hệ thống được áp dụng cho tất cả các thành viên và các bên liên quan tham gia với mục đích phòng chống tai nạn trong công nghiệp để có một môi trường làm việc thoải mái, không lo lắng.

Để đẩy mạnh và bảo vệ an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động, nhận diện và quản lý rủi ro là vốn có trong hoạt động của tổ chức.

Là Hệ thống để quản lý việc phân bổ vật chất và nguồn nhân lực trong tổ chức để xác định hiệu quả quy định của tổ chức, nhiệm vụ và thủ tục.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG NHẬN OHSAS 18001:2007

Toàn cầu hóa doanh nghiệp: động lực xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe

- Là một phần mở rộng của các quá trình kinh doanh an toàn

- Đáp ứng luật pháp và các quy định khác nhau

- Để đối phó với các vụ kiện khác nhau chống tai nạn công nghiệp

- Đo lường và giám sát cải tiến liên tục

- Nghĩa vụ của các doanh nhân

- Quan hệ công chúng toàn cầu

- Trách nhiệm của nhóm liên quan (NGO)

- Giảm thiểu tai nạn và  rủi ro tại nơi làm việc bởi sự quản lý

- Giảm chi phí mua bảo hiểm xây dựng bởi việc xây dựng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe đáng tin cậy.

- Cải thiện năng suất thông qua việc cải thiện các rủi ro về sức khỏe và an toàn cho người lao động.

- Dễ dàng để xây dựng một hệ thống tích hợp ISO 9001với ISO 14001

- Bằng việc tuân thủ yêu cầu của tiêu chuẩn BS 8800 và tiêu chuẩn OHSAS 18001 sẽ loại bỏ các rào cản thương mại tạo điều kiện an toàn và dễ dàng thâm nhập vào thị trường nước ngoài

  • Giảm tiểu chi phí xuất khẩu bởi việc thiết lập hệ  hống quản lý an toàn và sức khỏe
  • Các nhà tuyển dụng và người lao động nhận thức quản lý an toàn và sức khỏe để phát triển trình độ các nước tiên tiến và việc tự  quản lý hệ thống an toàn và sức khỏe tự nguyện của doanh nghiệp càng sớm càng tốt.
  • Đạt chứng nhận quốc tế trong sản xuất sản phẩm và môi trường làm việc, nó sẽ góp phần ổn định mối quan hệ lao động để cải thiện phàn nàn về sức khỏe và sự an toàn của người lao động.

CHỨNG NHẬN OHSAS 18001:2007 -CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007

4. Các yêu cầu hệ thống quản lý OHSAS

4.1. Các yêu cầu chung

4.2. Chính sách OHSAS

4.3. Hoạch định

4.3.1. Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát

4.3.2. Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác

4.3.3. Mục tiêu và các chương trình

4.4. Thực hiện và tác nghiệp

4.4.1. Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, trách nhiệm giải trình và quyền hạn

4.4.2. Năng lực, đào tạo và nhận thức

4.4.3. Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn

4.4.4. Hệ thống tài liệu

4.4.5. Kiểm soát tài liệu

4.4.6. Kiểm soát thao tác

4.4.7. Chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp

4.5. Kiểm tra

4.5.1. Đo lường và giám sát việc thực hiện

4.5.2. Đánh giá sự tuân thủ

4.5.3. Điều tra sự cố, sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa

4.5.4. Kiểm soát hồ sơ

4.5.5. Đánh giá nội bộ

4.6. Xem xét của lãnh đạo

 

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP LÀ GÌ?

Hiện tại tiêu chuẩn ISO 45001:2018 đã thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007. Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 được chính thức ban hành vào ngày 12/03/2018. Theo ủy ban ISO các tổ chức sẽ có 3 năm tiếp theo để chuyển đổi. Như vậy Giấy chứng nhận OHSAS 18001:2007 sẽ hết hiệu lực vào Tháng 3/2021. Vì vậy từ nay các tổ chức muốn chứng nhận mới hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp sẽ áp dụng chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 thay vì tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.