ANNOUNCEMENT OF COMPANY NAME CHANGE SINCE 05 APRIL 2017

Tổ chức chứng nhận KMAR Việt Nam chính thức đổi tên công ty thành KMR Việt Nam kể từ ngày 05/04/2017

Tổ chức chứng nhận KMAR Việt Nam xin trân trọng thông báo Kể từ ngày 5/4/2017 công ty chúng tôi chính thức đổi tên thành: Công ty TNHH KMR VIỆT NAM. Ngoài tên công ty những thông tin khác không thay đổi.

Chi tiết thay đổi như sau:

1/ Head Office:

    Old name: KOREA MANAGEMENT ASSOCIATION REGISTRATION INC. (KMAR)

    New name: KOREA MANAGEMENT REGISTRAR INC. (KMR)

 2/ Chi nhánh tại Việt Nam:

    Old name: CÔNG TY TNHH KMAR VIỆT NAM

    New name: CÔNG TY TNHH KMR VIỆT NAM.

    New name in English: KMR VIET NAM COMPANY LIMITED

Tên mới phản ánh sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi như một chi nhánh chính thức của tổ chức chứng nhận KMAR (cũ) và nay là KMR (mới). KMR VIỆT NAM mong muốn tiếp tục phát triển và đồng hành cùng quý khách hàng toàn cầu dưới tên mới của chúng tôi.


(*) main.post_related_heading

Comment
  • Your review