Chính Sách Đổi/Trả Hàng và Hoàn Tiền

1. Điều kiện áp dụng

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền chỉ áp dụng cho các dịch vụ do Tổ chức chứng nhận KMR cung cấp.

2. Thời hạn đổi/trả hàng:

Khách hàng có thể yêu cầu đổi/trả hàng và hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được dịch vụ hoặc sản phẩm. Sau thời gian này, yêu cầu đổi/trả hàng và hoàn tiền sẽ không được xem xét.

3. Điều kiện đổi/trả hàng và hoàn tiền

Sản phẩm hoặc dịch vụ phải còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, không hư hỏng và đầy đủ các phụ kiện kèm theo.

Khách hàng cần có hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh đã mua sản phẩm tại KMR.

4. Quy trình đổi/trả hàng và hoàn tiền

Khách hàng cần liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Tổ chức chứng nhận KMR để thông báo yêu cầu đổi/trả hàng và hoàn tiền.

Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng sẽ hướng dẫn khách hàng về quy trình cụ thể để tiến hành đổi/trả hàng và hoàn tiền.

5. Thời gian xử lý đổi/trả hàng và hoàn tiền

Sau khi nhận được yêu cầu đổi/trả hàng và hoàn tiền, Tổ chức chứng nhận KMR sẽ tiến hành xem xét và thông báo kết quả trong vòng 10 ngày làm việc.

6. Hình thức hoàn tiền

Hoàn tiền sẽ được thực hiện bằng cùng phương thức thanh toán ban đầu.

7. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền đặc biệt

Đối với các dịch vụ có điều khoản và điều kiện đặc biệt về đổi/trả hàng và hoàn tiền, Tổ chức chứng nhận KMR sẽ thông báo rõ ràng trong hợp đồng hoặc thỏa thuận tương ứng.

8. Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết và yêu cầu đổi/trả hàng và hoàn tiền, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng qua

Email: kmarvn@kmr.com.vn

Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 08 6290 5086

Lưu ý: Chính sách này có thể được cập nhật và điều chỉnh tùy theo sự phát triển của công nghệ và quy định pháp luật. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trước cho khách hàng.