Sắp xếp:


Khóa Đào Tạo Tập Huấn Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm *Bạn sẽ học được gì? Khóa tập huấn cung cấp kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm cần thiết đòi hỏi người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần được trang bị trước khi tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nói chung.  
Khóa Đào Tạo Nhận Thức Và Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 9001:2015 *Bạn sẽ học được gì? Khóa đào tạo ISO 9001:2015 này giúp học viên nắm vững các yêu cầu tiêu chuẩn, các kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ, biết làm báo cáo đánh giá nội bộ & theo dõi các hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ. Mục đích của khóa học là cung cấp nguồn lực cho đánh giá nội theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng & duy trì HTQL chất lương ISO 9001:2015 của một tổ chức.
Khóa Đào Tạo Nhận Thức Và Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 14001:2015 *Bạn sẽ học được gì? Khóa đào tạo ISO 14001:2015 này giúp học viên nắm vững các yêu cầu tiêu chuẩn, các kỹ năng cần thiết thực hiện đánh giá nội bộ, biết làm báo cáo đánh giá nội bộ & theo dõi các hành động khắc phục. Mục đích khóa học là cung cấp nguồn lực cho đánh giá nội theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng & duy trì HTQL Môi trường ISO 14001:2015 của một tổ chức.
Khóa Đào Tạo Nhận Thức & Đánh Giá Nội Bộ HTQL  An Toàn- Sức Khỏe- Nghề Nghiệp ISO 45001:2018 *Bạn sẽ học được gì? Khóa đào tạo ISO 45001:2018 này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá & báo cáo đánh giá nội bộ. Sau khóa đào tạo ISO 45001 học viên có thể tự thực hiện đánh giá nội bộ một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe- Nghề nghiệp ISO 45001 của một tổ chức.
Khoá Đào Tạo Nhận Thức & Đánh Giá Nội Bộ HTQL An Toàn Thực Phẩm ISO 22000/HACCP  *Bạn sẽ học được gì? Khóa học ISO 22000/HACCP này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018/ HACCP và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2018/ HACCP của một tổ chức.
Khóa Đào Tạo Chuyên Viên ISO Tích Hợp Các HTQL ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 (QHSE) *Bạn sẽ học được gì? Khóa học giúp học viên nắm được yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện xây dựng thiết lập, vận hành, cải tiến tích hợp các quy trình QMS, EMS, OH&S, HSE đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý tích hợp HSE của một tổ chức.
Khóa Đào Tạo Nhận Thức & Đánh Giá Nội Bộ HTQL Chất Lượng Ngành Ô Tô IATF 16949 *Bạn sẽ học được gì? Khóa học IATF 16949:2016 này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn IATF 16949 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ, theo dõi hành động khắc phục nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý Chất lượng cho ngành Ô tô IATF 16949:2016 của một tổ chức.
 Khóa đào tạo 5 Core Tools (5 Công Cụ Hỗ Trợ) HTQL Chất Lượng cho ngành Ô tô IATF 16949:2016 *Bạn sẽ học được gì? Khóa đào tạo 5core tools hỗ trợ IATF 16949 này giúp cho học viên hiểu rõ từng công cụ trong 5 Core tools và có khả năng vận dụng các công cụ (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC) trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016 tại tổ chức.
KHÓA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH 5S   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 5S Khái niệm 5S ra đời ở Nhật Bản & 5S đã được đào tạo áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia. Đây là nguyên tắc cơ bản duy trì hình ảnh nơi làm việc, là nền tảng hoạt động cải tiến trong kinh doanh, sản xuất. Khi thực hiện tốt đào tạo 5S góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp: tạo môi trường làm việc an toàn, giảm lãng phí, tăng năng suất, nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu lỗi, nâng cao sự thỏa mãn khách hàng & động lực làm việc của nhân viên
KHÓA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH 5S- KAIZEN MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 5S-KAIZEN Hiểu được mục tiêu của chương trình Kaizen và 5S để từ đó định hướng rõ ràng trong việc triển khai thực hiện 5S tại doanh nghiệp. Xây dựng ý thức cải tiến, giảm lãng phí (Kaizen) cho mọi người tại nơi làm việc. Khóa đào tạo 5S - Kaizen xây dựng tinh thần đồng đội cho nhân viên thông qua chương trình quản lý nơi làm việc 5S, tạo môi trường làm việc an toàn đồng thời nâng cao hiệu quả công việc.
Đào Tạo Nhận Dạng Khía Cạnh Môi Trường & Đánh Giá Tác Động Môi Trường Có Ý Nghĩa (ISO14001:2015) *Bạn sẽ học được gì? Xác định các khía cạnh môi trường là bước đầu tiên & quan trọng nhất trong HTQL Môi trường vì tất các các bước tiếp theo đều dựa trên bước đầu tiên này. Đào tạo ISO 14001:2015 hướng vào tổ chức đang triển khai HTQLMT, bạn sẽ học xác định các quá trình & các khía cạnh môi trường liên quan nhằm xác định những khía cạnh quan trọng nhất.  
KHÓA ĐÀO TẠO Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo ISO TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018 Bạn sẽ học được gì? Nhận diện các mối nguy là bước đầu tiên và quan trọng nhất vì tất cả những gì sau đó đều phụ thuộc vào việc nhận diện này. Khóa học này giúp các tổ chức đang triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có thể xác định được các mối nguy tiềm ẩn tại nơi làm việc, đánh giá rủi ro của chúng và đưa ra các chương trình để giải quyết những mối nguy này cho phù hợp.

Hiển thị 1 - 12 / 12 kết quả