ĐÀO TẠO ISO 22000/HACCP

2.000.000đ

Khoá Đào Tạo Nhận Thức & Đánh Giá Nội Bộ HTQL

An Toàn Thực Phẩm ISO 22000/HACCP 

*Bạn sẽ học được gì? Khóa học ISO 22000/HACCP này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018/ HACCP và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2018/ HACCP của một tổ chức.


Available

TỔNG QUAN KHOÁ ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQL AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000/HACCP 

Giảng viên đào tạo:

Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 22000/HACCP

Đối tượng tham dự đào tạo:

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng, cán bộ kỹ thuật & an toàn thực phẩm có liên quan, nhân viên QA, QC

- Thành viên trong hệ thống ISO 22000:2018/HACCP

- Các cá nhân muốn nắm rõ về tiêu chuẩn cũng như trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018/HACCP

Thời lượng khóa học: 2 ngày

Chi phí khóa học: 2.000.000 VNĐ/học viên (Chưa VAT)

Địa điểm đào tạo:

Trung tâm đào tạo - KMR ACADEMY

Lầu 7, Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP. HCM

 

NỘI DUNG KHOÁ ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQL AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000/HACCP 

 

DATE /

NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(2 DAYS/2 NGÀY)


DAY 1/

NGÀY 1

(8:30-16:30)

DIỄN GIẢI & PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN TIÊU CHUẨN ISO 22000/HACCP

 • Khái quát về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm  ISO 22000/HACCP
 • Mục tiêu và cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP
 • Các thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP
 • Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018/HACCP
 • Việc thiết lập, áp dụng, vận hành, kiểm tra, xem xét và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm trên phương diện đánh giá nội bộ 

*Bài tập về tiêu chuẩn

DAY 2/

NGÀY 2

(8:30-16:30)

LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

 • Các thuật ngữ và định nghĩa liên quan, tham chiếu đến tiêu chuẩn ISO 22000
 • Mục tiêu đánh giá
 • Các nguyên tắc đánh giá,
 • Lập kế hoạch đánh giá

Cách tiếp cận theo giai đoạn của chu kỳ đánh giá

 • Kỹ năng và các yêu cầu đối với một chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000 
 • Chuẩn bị danh mục đánh giá
 • Cách thức điều hành cuộc phỏng vấn
 • Cách thức tổ chức cuộc họp đánh giá
 • Trình bày các kết quả đánh giá
 • Cách trình bày các khuyến nghị về các hành động đề phòng và khắc phục
 • Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000
 • Lập báo cáo đánh giá & Theo dõi hành động khắc phục

KIỂM TRA

 • Tổng kết – Ôn tập

*** Làm bài kiểm tra cuối khóa

Chứng chỉ đào tạo: Chứng chỉ do tổ chức chứng nhận Korea Management Registrar (KMR) cấp cho học viên sau khi hoàn thành khóa học

 • Đánh giá của bạn