Lời chào của Tổng Giám Đốc chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR)

Với vai trò là tổ chức chứng nhận ISO quốc tế về đổi mới quản trị và phát triển nhân viên tốt nhất đặc biệt tại Hàn Quốc và Việt Nam, KMR góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu của nhiều doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ chứng nhận theo tiêu chuẩn  hệ thống quản lý quốc tế ISO, dịch vụ đào tạo  và dịch vụ đánh giá quản lý.

Ba mảng dịch vụ chính của KMR bao gồm chứng nhận hệ thống quản lý ISO là mảng kinh doanh chiến lược, tiếp theo là đánh giá quản lý, trao giải thưởng, đào tạo & tổ chức hội thảo. Đặc biệt, với mảng đăng ký chứng nhận ISO, KMR đã xuất sắc đạt vị trí cao nhất được bình chọn bởi mức độ hài lòng của khách hàng. Tất cả công tác về nâng cấp quản trị & trao giải thưởng cho hệ thống quản lý xuất sắc đều được công nhận khách quan bởi khách hàng.

KMR luôn nỗ lực phấn đấu hết mức để phát triển trở thành tổ chức dẫn đầu về dịch vụ chứng nhận, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp nhằm đạt được thành tựu kinh doanh là thõa mãn tốt nhất yêu cầu của khách hàng cũng như cải tiến liên tục giá trị khách hàng.

Declaration of Impartiality - Tuyên ngôn về sự khách quan

Bằng cách cung cấp chứng nhận, KMR phải xác định, phân tích và dẫn chứng những khả năng xung đột lợi ích gây ra bởi các mối quan hệ. Hình thành mối quan hệ không phải lúc nào cũng gây ra xung đột lợi ích với KMR. Tuy nhiên, khi một mối quan hệ tạo ra mối đe dọa, KMR phải có khả năng dẫn chứng và chứng minh các ý nghĩa để loại bỏ hoặc giảm thiểu nó. Thông tin này sẽ được cung cấp cho Ban Quản lý. Khi chứng minh điều đó, tất cả các nguyên nhân tiềm tàng của xung đột quyền lợi sẽ bị xử lý, không xét đến sự liên quan cho dù nguyên nhân của xung đột lợi ích đã được tạo ra trong nội bộ KMR hay bởi một cá nhân hay các hoạt động khác của tổ chức.

Các mối quan hệ trở thành một mối đe dọa về tính công bằng của KMR có thể là chủ sỡ hữu, kiểm soát, quản lý, nhân viên (bao gồm cả kiểm toán viên, vv), chia sẻ của nhân viên / nguồn lực, tài chính, hợp đồng, tiếp thị, vv Khi một mối quan hệ tạo ra mối đe dọa tương đối về tính công bằng của KMR, KMR sẽ không cung cấp các chứng chỉ liên quan.

Bắt đầu từ bước yêu cầu chứng nhận, KMR sẽ không đề xuất hoặc cung cấp tư vấn hệ thống quản lý trong bất kỳ lĩnh vực nào.

KMR sẽ không đề xuất hoặc cung cấp một đánh giá nội bộ cho khách hàng nhận chứng nhận của KMR. Đối với hệ thống quản lý mà KMR cung cấp dịch vụ đánh giá nội bộ, hệ thống quản lý liên quan đó không được chứng nhận trong vòng 2 năm sau khi thực hiện đánh giá nội bộ.

Khi mối quan hệ giữa tổ chức tư vấn và KMR tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng về tính khách quan của tổ chức chứng nhận, KMR không chứng nhận hệ thống quản lý đối với khách hàng đã nhận được tư vấn  hoặc đánh giá nội bộ của tổ chức tư vấn. Trong vòng tối thiểu hai năm, sau khi tư vấn  kết thúc, đây là phương pháp để giảm thiểu mối đe dọa về tính khách quan trở về mức độ bình thường.

KMR sẽ không thuê ngoài đánh giá viên của tổ chức tư vấn hệ thống quản lý, và điều này sẽ được coi là cung cấp cho các mối đe dọa nghiêm trọng về tính khách quan của KMR. Khoản này sẽ không được áp dụng cho hợp đồng của một cá nhân là đánh giá viên.

Hoạt động của KMR không được đề xuất hoặc ám chỉ gắn với các hoạt động của tổ chức tư vấn. Khi tổ chức tư vấn đề cập đến việc cấp giấy chứng nhận có thể đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng hoặc giá rẻ khi sử dụng KMR hoặc cung cấp những thông tin sai lệch, KMR phải có hành động khắc phục cho điều đó. KMR sẽ không đề cập đến việc đạt được chứng nhận có thể đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng hoặc giá rẻ, nếu một tổ chức tư vấn cụ thể được sử dụng.

Để đảm bảo rằng xung đột lợi ích không tồn tại, KMR sẽ không để các nhân viên có liên quan trong việc quản lý hồ sơ khách hàng, hoặc nhân viên cung cấp tư vấn cho hệ thống của khách hàng, tham gia vào các hoạt động đánh giá  hoặc những hoạt động chứng nhận khác của khách hàng trong vòng 2 năm sau khi tư vấn kết thúc.

KMR sẽ có hành động để ứng phó với các mối đe dọa về tính khách quan được tạo ra bởi cá nhân, cơ quan, tổ chức khác. Tất cả các nhân viên bao gồm các nhân viên nội bộ của KMR hoặc nhân viên bên ngoài hoặc một ủy ban có thể ảnh hưởng đến hoạt động chứng nhận phải hành động một cách vô tư, và sẽ không cho phép bất kỳ yếu tố thương mại, tài chính hay tạo áp lực gây lũng đoạn sự khách quan.

Khi KMR nhận ra một tình huống gây xung đột lợi ích có thể do những cá nhân có liên quan hoặc bởi nhân viên nội bộ / bên ngoài của KMR, KMR sẽ yêu cầu công khai nó. KMR sẽ sử dụng thông tin này như dữ liệu đầu vào xác định các mối đe dọa về tính khách quan được tạo ra bởi các hoạt động của cá nhân có liên quan hoặc một tổ chức tuyển dụng những cá nhân đó. Khi KMR  không thể chứng minh được không có xung đột lợi ích xảy ra, những cá nhân liên quan sẽ không được sử dụng, không phân biệt nhân viên nội bộ hay bên ngoài.