Lịch Đào Tạo ISO Public Mới Nhất Năm 2021 Tại KMR Academy- HCM & HN

LỊCH ĐÀO TẠO ISO PUBLIC -TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KMR

QUÝ 3 NĂM 2021 (THÁNG 07, 08 & 09)

NO.

Tên khóa học

Mã lớp

Thời
lượng
(ngày)

Tháng
07

Tháng
08

Tháng
09

Học Phí
VND

A

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1

Awareness Training on ISO 9001:2015/  Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Q01

1

10

07 

11

     1,000,000

2

ISO 9001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Q02

2

10-11

07-08 

11-12

     2,000,000

3

IATF16949:2016 Requirement &  Internal Auditor/Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng IATF16949:2016

Q03

3

 

 13-14-15

24-25-26

     4,200,000

4

5 CORE TOOLS/ 5 Công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý Chất lượng IATF 16949:2016 (MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA)

Q04

3

09-10-11

27-28-29 

 

     5,200,000

5

5S-3D/ Đào tạo thực hành 5S

Q05

1

03

 

25

     1,000,000

6

5S-3D & PRO-3M, Kaizen Practice/ Đào tạo 5S - 3D & PRO-3M, Kaizen

Q05

2

 

07-08 

 

     2,000,000

B

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

7

Awareness Training on ISO 14001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

E01

1

24

 

04

     1,000,000

8

ISO 14001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015

E03

2

24-25

 

04-05

     2,000,000

9

Enviromental aspect indentification & impact assessment according to ISO 14001:2015 Training fee/Khóa đào tạo nhận dạng khía cạnh môi trường & đánh giá tác động môi trường có ý nghĩa theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

E05

1

 

21

 

     1,000,000

C

OCCUPATION-HEALTH-SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

10

Awareness Training on ISO 45001:2018/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

S01

1

17

 

11

     1,000,000

11

ISO 45001:2018 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn-sức khỏe-nghề nghiệp ISO 45001:2018

S02

2

17-18

 

11-12

     2,000,000

12

Hazard identification & Risk assessment according to ISO 45001:2018 Training fee/ Khóa đào tạo Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

S03

1

 

14

 

     1,000,000

D

FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

12

Awareness Training on HACCP &  ISO 22000/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn HACCP &  ISO 22000

F01

1

03

21 

25

     1,000,000

13

HACCP/ISO 22000 Awareness &  Internal Auditor/Khóa học đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP /ISO 22000

F02

2

03-04

 21-22

25-26

     2,000,000

E

 KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 -ISO 45001:2018 (Học vào 2 ngày Thứ bảy - Chủ nhật hàng tuần, 8.30-16.30 )

1

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Integrated Specialist/ Chuyên viên ISO tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

K02

(4 ngày)

10 - 11
17 - 18

14-15
21-22

11-12
18-19

     3,500,000

 

LỊCH ĐÀO TẠO ISO PUBLIC -TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KMR

QUÝ 2 NĂM 2021 (THÁNG 04, 05 & 06)

NO.

Tên khóa học

Mã lớp

Thời
lượng
(ngày)

Tháng
04

Tháng
05

Tháng
06

Học Phí
VND

A

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1

Awareness Training on ISO 9001:2015/  Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Q01

1

24

 08

19

     1,000,000

2

ISO 9001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Q02

2

24-25

 08-09

19-20

     2,000,000

4

IATF16949:2016 Requirement &  Internal Auditor/Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng IATF16949:2016

Q03

3

16-17-18 

 

04-05-06

     4,200,000

5

5 CORE TOOLS/ 5 Công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý Chất lượng IATF 16949:2016 (MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA)

Q04

3

23-24-25 

 

25-26-27

     5,200,000

6

5S-3D/ Đào tạo thực hành 5S

Q05

1

10

15 

 

     1,000,000

7

5S-3D & PRO-3M, Kaizen Practice/ Đào tạo 5S - 3D & PRO-3M, Kaizen

Q05

2

10-11

15-16 

 

     2,000,000

B

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

7

Awareness Training on ISO 14001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

E01

1

17

 

05

     1,000,000

8

ISO 14001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015

E03

2

17-18

 

05-06

     2,000,000

9

Enviromental aspect indentification & impact assessment according to ISO 14001:2015 Training fee/Khóa đào tạo nhận dạng khía cạnh môi trường & đánh giá tác động môi trường có ý nghĩa theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

E05

1

10

22 

 

     1,000,000

C

OCCUPATION-HEALTH-SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

10

Awareness Training on ISO 45001:2018/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

S01

1

24

 

26

     1,000,000

11

ISO 45001:2018 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn-sức khỏe-nghề nghiệp ISO 45001:2018

S02

2

24-25

 

26-17

     2,000,000

12

Hazard identification & Risk assessment according to ISO 45001:2018 Training fee/ Khóa đào tạo Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

S03

1

03

 

05

     1,000,000

D

FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

12

Awareness Training on HACCP &  ISO 22000/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn HACCP &  ISO 22000

F01

1

17

29 

26

     1,000,000

13

HACCP/ISO 22000 Awareness &  Internal Auditor/Khóa học đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP /ISO 22000

F02

2

17-18

 29-30

26-27

     2,000,000

E

 KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 -ISO 45001:2018 (Học vào 2 ngày Thứ bảy - Chủ nhật hàng tuần, 8.30-16.30 )

1

 ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Integrated Specialist/ Chuyên viên ISO tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

K02

(4 ngày)

17 - 18
24 - 25

15-16
22-23

19-20
26-27

     3,500,000

Note/Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm 5% thuế GTGT

- Giảm 10% cho các đơn vị tham gia từ 03 người trở lên trong 01 khóa

- Học viên được tổ chức chứng nhận Korea Management Registrar (KMR) cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

- KMR chỉ xác nhận đăng ký khi Học viên thanh toán 100% trước ngày đào tạo 5 ngày

- Địa điểm đào tạo: Lầu 7, Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P. 9, Q.3, TP. HCM

*Đăng ký khóa học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ISO KMR

- Liên hệ: Ms. Ngọc - Tel: 058 272 4806 or hotline: 028 6290 5086

                            - Email: kmarvn@kmr.com.vn
- Xem thêm chi tiết nội dung các khóa học ISO Public của KMR ACADEMY tại đây