ĐÀO TẠO ISO 14001:2015


Khóa Đào Tạo Nhận Thức Và Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 14001:2015

*Bạn sẽ học được gì? Khóa đào tạo ISO 14001:2015 này giúp học viên nắm vững các yêu cầu tiêu chuẩn, các kỹ năng cần thiết thực hiện đánh giá nội bộ, biết làm báo cáo đánh giá nội bộ & theo dõi các hành động khắc phục. Mục đích khóa học là cung cấp nguồn lực cho đánh giá nội theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng & duy trì HTQL Môi trường ISO 14001:2015 của một tổ chức.


Available

TỔNG QUAN KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001:2015

Giảng viên đào tạo: 

Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 14001:2015

Đối tượng tham dự đào tạo:

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ Môi trường và cán bộ kỹ thuật có liên quan

- Thành viên trong hệ thống ISO 14001:2015

-  Các cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Thời lượng khóa học: 2 ngày

Chi phí khóa học: 2.000.000 VNĐ/học viên (Chưa VAT)

Địa điểm đào tạo:

Trung tâm đào tạo - KMR ACADEMY

Lầu 7, Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP. HCM

Nội Dung Khóa Học:  Đào Tạo Nhận Thức Và Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 14001:2015

DATE / NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(2 DAYS/2 NGÀY)

 

DAY 1/

NGÀY 1

(8:30-16:30)

                                           

 

DIỄN GIẢI & PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

Khái quát về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015

Các thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và các tiêu chí đánh giá.

 • Luật pháp Việt Nam về bảo vệ môi trường

*Bài tập về tiêu chuẩn

 

 

DAY 2/

NGÀY 2

(8:30-16:30)

LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

 • Quy trình đánh giá nội bộ và các quy trình được lập bằng văn bản
 • Lập kế hoạch đánh giá
 • Các kỹ năng đánh giá
 • Điều hành đánh giá
 • Lập báo cáo không phù hợp, cách thức diễn giải các điểm không phù hợp.
 • Kỹ năng và các yêu cầu đối với một chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001  
 • Chuẩn bị danh mục đánh giá
 • Cách thức điều hành cuộc phỏng vấn
 • Cách thức tổ chức cuộc họp đánh giá
 • Trình bày các kết quả đánh giá
 • Cách trình bày các khuyến nghị về các hành động đề phòng và khắc phục
 • Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001
 • Lập báo cáo đánh giá & Theo dõi hành động khắc phục
 • Điều gì làm nên một Chuyên gia Giỏi

KIỂM TRA

 • Tổng kết – Ôn tập

*** Làm bài kiểm tra cuối khóa (45 phút)

7. Chứng chỉ đào tạo: Chứng chỉ do tổ chức chứng nhận KMR cấp cho học viên sau khi hoàn thành khóa học.

 

* Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ miễn phí qua điện thoại về dịch vụ Đào tạo ISO/ Khóa học ISO:

 KMR VIETNAM:
 HCM: - Hotline:   028 6290 5086 or 0983 890 712

          - Email:   kmarvn@kmr.com.vn

 HN:    - Hotline:   0907 956 712 

          - Email:   saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Đánh giá của bạn