ĐÀO TẠO 5 CORE TOOLS (IATF16949)


 Khóa đào tạo 5 Core Tools (5 Công Cụ Hỗ Trợ) HTQL Chất Lượng cho ngành Ô tô IATF 16949:2016

*Bạn sẽ học được gì? Khóa đào tạo 5core tools hỗ trợ IATF 16949 này giúp cho học viên hiểu rõ từng công cụ trong 5 Core tools và có khả năng vận dụng các công cụ (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC) trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016 tại tổ chức.


Available

TỔNG QUAN KHÓA HỌC 5 CORE TOOLS (5 CÔNG CỤ HỖ TRỢ) HTQL CHẤT LƯỢNG CHO NGÀNH Ô TÔ IATF 16949:2016

Giảng viên đào tạo:

Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý quốc tế ISO & IATF 16949

Đối tượng tham dự đào tạo:

-Trưởng các bộ phận, nhân viên thống kê, nhân viên kỹ thuật, nhân viên QA, QC

-Thành viên trong hệ thống IATF 16949:2016

-Các cá nhân muốn tìm hiểu về IATF 16949 và 5 core tools

Thời lượng khóa học: 4 ngày

Chi phí khóa học: 5.200.000 VNĐ/học viên (Chưa VAT)

Địa điểm đào tạo:

Trung tâm đào tạo - KMR ACADEMY

Lầu 7, Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP. HCM

Nội Dung Khóa đào tạo 5 Core Tools (5 Công Cụ Hỗ Trợ) HTQL Chất Lượng IATF 16949:2016

DATE/

NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(4 DAYS/ 4 NGÀY)

DAY 1/

NGÀY 1

(8:30-16:30)

- Giới thiệu tổng quan về IATF 16949:2016 & 5 Core Tools

1. Production Part Approval Process – PPAP

(Trao đổi và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng)

Quá trình phê chuẩn chi tiết

- Các yêu cầu khách hàng

- Các mức độ gửi hồ sơ phê duyệt

- Các trạng thái giao hồ sơ và linh kiện

- Bài tập tình huống

DAY 2/

 NGÀY 2

(8:30-16:30)

2. Advanced Product Quality Planning - APQP  

  Hoạch định chất lượng sp nâng cao

Thông tin và yêu cầu của khách hàng về sản phẩm mới/ linh kiện mới

- Giới thiệu các bước thực hiện

- Giới thiệu về các giai đoạn của phê duyệt linh kiện/ sản phẩm mới

- Các yêu cầu của từng giai đoạn

- Phương pháp phê duyệt linh kiện

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng

Bài tập tình huống

3. Failure Mode and Effect Analysis – FMEA

    Mô hình sai lỗi và phân tích tác động 

Thống kê và phân tích sai lỗi trong quá trình sản xuất

- Giới thiệu các bước thực hiện

- Xác định các sai lỗi của các công đoạn

- Xây dựng các tiêu chí để đánh giá mức độ sai lỗi

- Xem xét và đánh giá hệ số rủi ro của từng công đoạn

Bài tập tình huống

DAY 3/

 NGÀY 3

(8:30-16:30)

4. Statistical Process Control – SPC 

    Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê

  Thống kê và đánh giá năng lực quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phương pháp lấy mẫu và đánh giá lô hàng

- Xác định mức độ phân bố quá trình

- Xác định mức độ kiểm soát quá trình

- Đọc và đánh giá biểu đồ kiểm soát

- Phương pháp tính năng lực quá trình (Cpk) và tỷ lệ sai lỗi (pp)

Bài tập tình huống

DAY 4/

NGÀY 4

(8:30-16:30)

5. Mearurement System Analysis – MSA 

Phân tích các hệ thống đo lường

 Đánh giá hệ thống đo lường

- Xác định tính lập lại và tính tái hiện của thiết bị đo

- Đánh giá năng lực thiết bị lường (Cpk)

- Thực hành đánh giá thiết bị đo

*** Kiểm tra kết thúc khóa học và cấp chứng chỉ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng chỉ đào tạo: Chứng chỉ do tổ chức chứng nhận Korea Management Registrar (KMR) cấp cho học viên sau khi hoàn thành khóa học

 

  • Đánh giá của bạn