ĐÀO TẠO ISO 45001:2018

2.000.000đ

S02

Khóa Đào Tạo Nhận Thức & Đánh Giá Nội Bộ HTQL  An Toàn- Sức Khỏe- Nghề Nghiệp ISO 45001:2018

*Bạn sẽ học được gì? Khóa đào tạo ISO 45001:2018 này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá & báo cáo đánh giá nội bộ. Sau khóa đào tạo ISO 45001 học viên có thể tự thực hiện đánh giá nội bộ một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe- Nghề nghiệp ISO 45001 của một tổ chức.


Available

TỔNG QUAN KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQL AN TOÀN- SỨC KHỎE- NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018

Giảng viên đào tạo:

Là những chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 45001/OHSAS 18001

Đối tượng tham dự đào tạo:

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ phụ trách an toàn và cán bộ kỹ thuật có liên quan

- Thành viên trong hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001/ISO 45001:2018

-  Các cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

Thời lượng khóa học: 2 ngày

Chi phí khóa học: 2.000.000 VNĐ/học viên (Chưa VAT), bao gồm tài liệu đào tạo ISO 45001:2018 & Teabreak.

Địa điểm đào tạo:

Trung tâm đào tạo - KMR ACADEMY

Lầu 7, Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP. HCM

Nội Dung Khóa Học:

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQL AN TOÀN- SỨC KHỎE- NGHỀ NGHIỆP ISO 45001:2018

DATE/

NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(2 DAYS/ 2 NGÀY)

DAY 1/

NGÀY 1

(8:30-16:30)

DIỄN GIẢI & PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018              

 • ISO 45001:2018 là gì?  Hiểu về cấu trúc mới của tiêu chuẩn;
 • Diễn giải & phân tích các yêu cầu của ISO 45001:2018
 • Hiểu và xem xét tính hiệu quả của ISO 45001 ở định dạng Phụ lục SL mới

* Bài tập về tiêu chuẩn

DAY 2/

NGÀY 2

(8:30-16:30)

LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Các loại hình đánh giá
 • Vai trò của Đánh giá viên nội bộ
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ:
 • Lập Kế hoạch đánh giá  
 • Chuẩn bị Checklist đánh giá  
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường
 • Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp.
 • Sử dụng xem xét tài liệu, phỏng vấn và quan sát để thu thập bằng chứng đánh giá khách quan
 • Đánh giá theo từng khoản xem xét các chủ đề về Nguy cơ – Rủi ro và Sức khỏe & An toàn
 • Đánh giá hoạt động của tổ chức liên quan đến từng yêu cầu của ISO 45001:2018

KIỂM TRA

 • Tổng kết - Ôn tập
 • Làm bài kiểm tra cuối khóa (45 phút)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng chỉ đào tạo: Chứng chỉ do tổ chức chứng nhận Korea Management Registrar (KMR) cấp cho học viên sau khi hoàn thành khóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 • Đánh giá của bạn