ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN ISO TÍCH HỢP QHSE

3.500.000đ

Khóa Đào Tạo Chuyên Viên ISO Tích Hợp Các HTQL ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 (QHSE)

*Bạn sẽ học được gì? Khóa học giúp học viên nắm được yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện xây dựng thiết lập, vận hành, cải tiến tích hợp các quy trình QMS, EMS, OH&S, HSE đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý tích hợp HSE của một tổ chức.


Available

TỔNG QUAN KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN ISO TÍCH HỢP CÁC HTQL ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 (QHSE)

Giảng viên đào tạo:

Là chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận tích hợp các Hệ thống quản lý ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 (HSE)

Đối tượng tham dự đào tạo:

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng, QA/QC, HSE và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QMS, EMS, OH&S, HSE

- Thành viên trong hệ thống ISO, HSE

-  Các cá nhân muốn trở thành chuyên viên ISO, HSE

Thời lượng khóa học: 4 ngày

Chi phí khóa học: 3.500.000 VNĐ/học viên (Chưa VAT)

Địa điểm đào tạo:

Trung tâm đào tạo - KMR ACADEMY

Lầu 7, Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP. HCM

Nội dung khóa học:

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN ISO TÍCH HỢP CÁC HTQL ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 

ITEM/ MỤC

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO HSE

(4 DAYS/4 NGÀY)

PHẦN A

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 (QHSE)

 

- Nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng/môi trường/an toàn-sức khỏe nghề nghiệp (QHSE)

- Các lợi ích khi áp dụng ISO 9001– ISO 14001 – ISO 45001

- Tổng quan về ISO 9001– ISO 14001 – ISO 45001

- Cấu trúc cao cấp của ISO 9001- ISO 14001 – ISO 45001

- 7 nguyên tắc quản lý chất lượng

- Các yêu cầu chung/ Yêu cầu về hệ thống tài liệu

DIỄN GIẢI CÁC YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP

     Bối cảnh của tổ chức

- Hiểu về tổ chức và bối cảnh

- Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

- Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn.

- Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

     Sự lãnh đạo

- Sự lãnh đạo và cam kết

- Hướng vào khách hàng

- Chính sách chất lượng, môi trường, an toàn.

- Mô tả vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty

     Hoạch định tích hợp hệ thống quản lý

- Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

- Mục tiêu chất lượng, môi trường, an toàn & Kế hoạch hành động đạt được mục tiêu

- Khía cạnh môi trường

- Các nghĩa vụ tuân thủ

- Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro, xác lập sự kiểm soát

- Yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác

- Kiểm soát thao tác

      Hỗ trợ

- Nguồn lực, năng lực, nhận thức

- Trao đổi thông tin nội bộ, bên ngoài

- Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn

- Quản lý điều hành

- Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

- Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ

- Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp

- Sản xuất và cung cấp dịch vụ

- Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ

- Kiểm soát đầu ra không phù hợp

- Chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp

- Điều tra sự cố, sự không phù hợp và hành động khắc phục

      Đánh giá kết quả hoạt động

- Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

- Đánh giá nội bộ

- Đánh giá sự tuân thủ

- Xem xét của lãnh đạo

     Cải tiến liên tục

- Sự không phù hợp và hành động khắc phục

- Cải tiến liên tục

***Làm bài tập thực hành

PHẦN B

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG – SOẠN THẢO TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 9001: 2015 - ISO 14001 : 2015 – ISO 45001 : 2018

 

- Lưu ý khi chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 9001 - ISO 14001 sang phiên bản mới 2015, OHSAS 18001 sang ISO 45001

- Nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro và hành động thực hiện trong Hệ thống quản lý tích hợp

- Các công cụ phân tích rủi ro và cơ hội

- Phương pháp Tích hợp ISO 9001 với các tiêu chuẩn khác (ISO 14001, ISO 45001,..)

- Phương pháp xây dựng hệ thống các quy trình/ thủ tục…

- Cách xây dựng hệ thống tài liệu ISO và áp dụng các yêu cầu vào công việc cụ thể:

Nhận diện bối cảnh tổ chức –rủi ro và cơ hội

Thiết lập sự tương tác các quá trình

Thiếp lập Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng

Hướng dẫn xây dựng các quy trình

Đánh giá rủi ro Hệ thống Quản lý

Kiểm soát sự thay đổi

Kiểm soát đầu ra không phù hợp

Hướng dẫn phương pháp đo lường thỏa mãn khách hàng

Hướng dẫn Xem xét lãnh đạo

Hướng dẫn phân tích nguyên nhân gốc rễ và hành động khắc phục

- Các bước soạn thảo và vận hành hệ thống ISO.

- Các Nguyên tắc soạn thảo Quy trình ISO

- Cấu trúc tài liệu của hệ thống ISO

- Các lưu ý khi áp dụng tài liệu hệ thống

*** Làm bài tập thực hành

PHẦN C

ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

 

Tổng quan về đánh giá nội bộ

- Đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011:2018

- Năng lực đánh giá viên

- Kỹ thuật đánh giá nội bộ

- Kế hoạch đánh giá nội bộ

- Lập checklist đánh giá nội bộ

- Thực hiện đánh giá nội bộ

Thực Hành Về Đánh Giá Nội Bộ

- Thực hành Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý: Chất lượng ISO 9001:2015, Môi trường ISO 14001:2015, An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

- Các Bài tập tình huống 

    ***Lập Báo Cáo Đánh Giá & Theo Dõi Hành Động Khắc Phục

- Lưu hồ sơ đánh giá nội bộ

PHẦN D

ÔN TẬP + BÀI TẬP + KIỂM TRA

 

- Bài tập 

- Ôn tập 

- Tổng kết 

     *** Làm bài kiểm tra cuối khóa đào tạo HSE (60 phút)

Chứng chỉ đào tạo: Chứng chỉ do tổ chức chứng nhận Korea Management Registrar (KMR) cấp cho học viên sau khi hoàn thành khóa học

  • Đánh giá của bạn