ĐÀO TẠO IATF 16949


Khóa Đào Tạo Nhận Thức & Đánh Giá Nội Bộ HTQL Chất Lượng

Ngành Ô Tô IATF 16949

*Bạn sẽ học được gì? Khóa học IATF 16949:2016 này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn IATF 16949 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ, theo dõi hành động khắc phục nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý Chất lượng cho ngành Ô tô IATF 16949:2016 của một tổ chức.


Available

Giảng viên đào tạo: 

Là những chuyên gia đầu ngành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đào tạo, đánh giá chứng nhận IATF 16949

Đối tượng tham dự đào tạo:

- Cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, cán bộ chất lượng và cán bộ kỹ thuật có liên quan, nhân viên QA, QC

- Thành viên trong hệ thống quản lý chất lượng ngành ô tô IATF 16949:2016

-  Các cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ IATF 16949:2016

Thời lượng khóa học: 3 ngày

Chi phí khóa học: 4.200.000 VNĐ/học viên

Địa điểm đào tạo:

Trung tâm đào tạo - KMR ACADEMY

Lầu 7, Tòa nhà Giầy Việt Plaza, 180-182 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP. HCM

 

Nội dung Khóa Đào Tạo Nhận Thức & Đánh Giá Nội Bộ HTQL Chất Lượng Ngành Ô Tô IATF 16949

DATE/ NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(3 DAYS/ 3 NGÀY)

DAY 1/ NGÀY 1

(8:30-16:30)

Introduction About IATF 16949: 2016 / Giới thiệu tổng quan về IATF 16949:2016

-  Giới thiệu về tổ chức IATF, lịch sử hình thành và phát triển của tiêu chuẩn IATF 16949:2016

- 7 nguyên tắc về quản lý chất lượng;

-  Lợi ích và tầm quan trọng của tiêu chuẩn IATF 16949:2016 trong chuỗi cung ứng ngành sản xuất linh kiện ô tô

-  Tư duy dựa trên rủi ro của tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Các yêu cầu điều khoản tiêu chuẩn IATF 16949:2016

-  Phân tích và diễn giải để hiểu rõ từng yêu cầu/điều khoản trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016

  • *Bài tập True/False, Multiple Choice….

DAY 2/ NGÀY 2

(8:30-16:30)

  Phân tích và diễn giải để hiểu rõ từng yêu cầu/điều khoản trong tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (tiếp theo)

-  Một số yêu cầu cơ bản của Rule 5th của IATF

-  Sơ lược 5 Core tools (PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA)

- Mối liên kết giữa 5 công cụ cốt lõi (5 Core tools) của chuỗi cung ứng ngành sản xuất linh kiện ô tô và tiêu chuẩn IATF 16949:2016;

- Phương pháp phân tích quá trình dựa vào công cụ mô hình con rùa để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949:2016;

- Các bước xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016

  • * Bài tập tình huống

DAY 3/ NGÀY 3

(8:30-16:30)

Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý tích hợp tiêu chuẩn IATF 16949:2016     

  • Tổng quan về đánh giá nội bộ

- Đánh giá hệ thống quản lý

- Năng lực và đánh giá năng lực của đánh giá viên

- Quản lý chương trình đánh giá nội bộ, checklist đánh giá nội bộ

- Thực hiện đánh giá nội bộ

- Kỹ thuật đánh giá nội bộ

  • Thực Hành Về Đánh Giá Nội Bộ

- Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng ngành Ô tô IATF 16949:2016     

- Bài tập tình huống

*Tổng kết & Ôn tập

** Kiểm tra kết thúc khóa học (45phút)

   *** Cấp chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ miễn phí qua điện thoại về dịch vụ Đào tạo ISO/ Khóa học ISO:

 KMR VIETNAM:
 HCM: - Hotline:   028 6290 5086 or 0983 890 712

          - Email:   kmarvn@kmr.com.vn

 HN:    - Hotline:   0907 956 712 

          - Email:   saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Đánh giá của bạn