CHỨNG NHẬN IATF 16949:2016


*Chứng nhận IATF 16949:2016 là gì?

IATF 16949 dựa trên nền tảng HTQL chất lượng – bổ sung các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng QMS tại tổ chức chế tạo ô tô và bộ phận dịch vụ liên quan. IATF 16949 do các tổ chức chứng nhận độc lập được IATF công nhận đánh giá và cấp chứng chỉ

*Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận IATF 16949:2016?

Với chứng nhận IATF 16949 dành riêng cho ngành ô tô, tổ chức chứng tỏ được những cam kết với khách hàng cung cấp chất lượng ổn định sản phẩm ngành ô tô.


Available

TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 là gì?

Cải tiến liên tục trong các tổ chức chế tạo ô tô và bộ phận dịch vụ liên quan, giảm thiểu và phòng chống sự lây lan của chất thải của GM và FORD được áp dụng cho toàn bộ hệ thống sản xuất xe và các phụ tùng ô tô trong chuỗi cung ứng, chứng nhận được phát triển bởi IATF dựa trên các tiêu chuẩn quản lý chất lượng của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). IATF 16949:2016 dựa trên nền tảng của Hệ thống quản lý chất lượng – bổ sung thêm Các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng QMS tại tổ chức chế tạo ô tô và bộ phận dịch vụ liên quan.

IATF (International Automotive Task Force) được tạo ra để các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về hệ thống chất lượng chế tạo ô tô (thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ), đây là một tiêu chuẩn toàn cầu được tích hợp bởi châu Âu và Hoa Kỳ.

IATF được thành lập bởi Mỹ và Hiệp hội ô tô châu Âu bao gồm BIG3 – 3 công ty xe hơi Mỹ (Daimler Chrysler, GM, Ford) và các nhà sản xuất xe hơi châu Âu (Peugeot, Renault, Volkswagen, Fiat, BMW, vv).

Chứng nhận HTQL Chất lượng cho ngành ô tô & phụ tùng ô tô IATF 16949:2016

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỠ HỮU GIẤY CHỨNG NHẬN IATF 16949:2016

- Đảm bảo khi đã cam kết với khách hàng thì sẽ thực hiện được cam kết (giống ISO 9001)

- Liên tục cải tiến và Đảm bảo cung cấp ổn định sản phẩm

- Tái phân phối nguồn lực nhà cung cấp để nâng cao chất lượng.

- tạo ra phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng chung trong toàn chuỗi cung cấp (kể cả nhà cung cấp lẫn nhà thầu phụ) và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất.

- Đem lại lợi thế thương mại trong quá trình thương thảo hợp đồng.

- Tiết kiệm thời gian và chi phí, nhờ tránh được nhiều cuộc đánh giá cụ thể của khách hàng.

- Cải tiến liên tục, nâng cao sự hài lòng của khách hàng thực hiện theo định hướng

CHỨNG NHẬN IATF 16949:2016 - CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN IATF16949:2016

4 Bối cảnh của tổ chức

   4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

   4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

   4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

   4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống

5 Sự lãnh đạo

   5.1 Sự lãnh đạo và cam kết

   5.2 Chính sách

   5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

6. Hoạch định

   6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

   6.2 Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt mục tiêu

   6.3 Hoạch định sự thay đổi

7. Hỗ trợ

   7.1 Nguồn lực

   7.2 Năng lực

8. Vận hành

   8.1 Hoạch định và kiểm soát vận hành

   8.2 Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

   8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ

   8.4 Kiểm soát các quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp

  8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ

  8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ

  8.7 Kiểm soát đầu ra không phù hợp

9 Đánh giá kết quả hoạt động

   9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

   9.2 Đánh giá nội bộ

   9.3 Xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến

   10.1 khái quát

   10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục

     10.3 Cải tiến liên tục

* Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ miễn phí qua điện thoại về dịch vụ Chứng nhận ISO/ cấp Chứng chỉ ISO:

 KMR VIETNAM:
 HCM: Hotline: 028 6290 5086 or 0983 890 712

          Email:   kmarvn@kmr.com.vn

 HN:   Hotline:  0907 956 712 

          Email:   saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ & CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN IATF 16949:2016

(Áp Dụng Cho Đánh Giá Chứng Nhận Các Tiêu Chuẩn: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, HACCP, IATF 16949, FSSC 22000…)

1) Tiếp nhận thông tin khách hàng

- Bộ phận sales nhận thông tin khách hàng.

- Gửi biểu mẫu câu hỏi (Questionnaire) để khách hàng điền thông tin.

- Báo giá.

- Kí hợp đồng.

2) Đăng kí chứng nhận

- Bộ phận chứng nhận liên hệ khách hàng để yêu cầu gửi các hồ sơ tài liệu theo quy định để đăng kí chứng nhận 

- Xác nhận phạm vi, địa điểm đánh giá & thỏa thuận lịch đánh giá.

- Gửi chương trình đánh giá cho khách hàng trước 7 ngày.

3) Đánh giá chứng nhận (năm thứ 1)

- Đánh giá giai đoạn 1

 Đánh giá tài liệu hệ thống quản lý của khách hàng.

(Đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống quản lý cho đánh giá chứng nhận)

- Đánh giá giai đoạn 2

 Đánh giá trực tiếp tại địa điểm của khách hàng.

4) Cấp giấy chứng nhận

- Việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện trong vòng 2 tuần sau khi khách hàng hoàn tất các hành động khắc phục.

- Giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm kể từ ngày được cấp.

5) Đánh giá giám sát định kì lần 1 (năm thứ 2)

- Đánh giá giám sát lần 1 tại địa điểm của khách hàng (on-site) để đảm bảo rằng hệ thống quản lý đã được chứng nhận đang được duy trì liên tục và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

- Sau đánh giá chứng nhận năm thứ 1, việc đánh giá giám sát định kì phải được thực hiện ít nhất 12 tháng 1 lần (1 năm/1 lần)

6) Đánh giá giám sát định kì lần 2 (năm thứ 3)

- Đánh giá giám sát lần 2 tại địa điểm của khách hàng (on-site) để đảm bảo rằng HTQL đã được chứng nhận đang được duy trì liên tục và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

7) Đánh giá đặc biệt

- Đánh giá thay đổi những nội dung như sau: phạm vi chứng nhận, địa điểm chứng nhận, …

- Đánh giá bất thường (đánh giá giám sát đặc biệt)

8) Đánh giá tái chứng nhận

Sau chu kì chứng nhận 3 năm như trên, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tái chứng nhận cho khách hàng theo chu kỳ 3 năm tiếp như quy trình chứng nhận ở trên để cấp lại giấy chứng nhận mới và vẫn tiếp tục duy trì hệ thống như trên. Việc đánh giá Tái chứng nhận phải được thực hiện ít nhất trước 2-3 tháng thời han hiệu lực của Giấy chứng nhận.

Trên đây là quy trình đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý của tổ chức chứng nhận KMR Hàn Quốc.

* Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ miễn phí qua điện thoại về dịch vụ Chứng nhận ISO/ cấp Chứng chỉ ISO:

 KMR VIETNAM:
 HCM: Hotline: 028 6290 5086 or 0983 890 712

          Email:   kmarvn@kmr.com.vn

 HN:   Hotline:  0907 956 712 

          Email:   saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Đánh giá của bạn