CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018


 *Chứng nhận ISO 22000:2018 là gì?

ISO 22000:2018 -Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được xây dựng theo cấu trúc cấp cao đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế về an toàn thực phẩm. Đánh giá & cấp chứng nhận ISO 22000 được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận độc lập như KMR.

*Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 22000:2018?

Giấy chứng nhận ISO 22000 thay thế cho Giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan chủ quản nhà nước cấp & tổ chức chứng minh được cam kết về an toàn thực phẩm


Available

TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được xây dựng theo cấu trúc mức cao (HLS) nhằm dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001, ...) đang áp dụng rộng rãi và đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

ISO 22000:2018 được ban hành vào ngày 19/06/2018 bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO, thay thế cho phiên bản ISO 22000:2005. Đây là tiêu chuẩn mới nhất quy định cụ thể các yêu cầu cơ bản cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FMS).

ISO 22000:2018 thiết kế dựa trên nền tảng của việc thực hành các nguyên tắc HACCP, GMP trong toàn chuỗi thực phẩm. Qua đó, việc nhận biết các quá trình trọng yếu, phân tích các mối nguy, xác định các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)... để xây dựng, xác định các điều kiện tiên quyết để sản xuất thực phẩm an toàn (PRP), thiết lập các biện pháp kiểm soát thích hợp - kết hợp với thực hành và theo dõi sự tuân thủ được xem là những yếu tố then chốt để cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, bao gồm tất cả các đơn vị trong chuỗi thực phẩm, cả trực tiếp và gián tiếp chuỗi thức ăn.

Tại sao doanh nghiệp thực phẩm cần chứng nhận ISO 22000?

10 LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

- Nâng cao ý thức an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

- Chủ động ứng phó với các rào cản thương mại quốc tế

- Cải thiện, phòng ngừa tai nạn và các tình huống khẩn cấp trong vấn đề an toàn thực phẩm

- Là điều cần thiết cho hội nhập của các chương trình khác nhau (HACCP, BRC, EUREPGAP, GMP)

- Giảm thiểu chi phí thông qua việc tích hợp chứng nhận ISO 22000:2018

- Đảm bảo khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngành công nghiệp thực phẩm.

- Kết hợp và thống nhất các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống chất lượng / môi trường / an toàn thực phẩm một cách hiệu quả

- Tuân thủ luật có liên quan đến thực phẩm

- Nâng cao trách nhiệm của các nhân viên

- Nâng cao hình ảnh của công ty và cải thiện độ tin cậy (cải thiện sự hài lòng của khách hàng)

Chứng nhận ISO 22000 có công nhận quốc tế

ĐỂ CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018  DOANH NGHIỆP CẦN ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh của tổ chức
  1. 1. Hiểu rõ tổ chức và bối cảnh của tổ chức
  2. 2. Hiểu được nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan
  3. 3. Xác định phạm vi của  Hệ thống   An toàn thực phẩm
  4. 4. Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm
 5. Lãnh đạo
  1. 1. Lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo
  2. 2. Chính sách
  3. 3. Vai trò của tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn
 6. Hoạch định
  1. 1. Giải quyết các nguy cơ và cơ hội
  2. 2. Mục tiêu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và hoạch định để đạt được mục tiêu
  3. 3. Hoạch định các thay đổi
 7. Công tác hỗ trợ
  1. 1. Các nguồn lực

           

    7.2. Năng lực           

    7.3. Nhận thức

            7.4. Truyền thông

            7.5. Thông tin dạng văn bản

 1. Vận hành
  1. 1. Hoạch định và kiểm soát hoạt động
  2. 2. Chương trình tiên quyết (PRP)
  3. 3. Hệ thống truy xuất nguồn gốc
  4. 4. Chuẩn bị sẵn sàng và giải quyết tình huống khẩn cấp
  5. 5. Kiểm soát mối nguy
  6. 6. Cập nhật thông tin xác định các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy
  7. 7. Kiểm soát việc giám sát và đo lường
  8. 8. Thẩm tra liên quan đến các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy
  9.  9. Kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm và quá trình
 2. Đánh giá hiệu suất
  1. 1. Giám sát, đo, phân tích và đánh giá
  2. 2. Đánh giá nội bộ
  3. 3. Xem xét của lãnh đạo
 3. Cải tiến
  1. 1. Sự không phù hợp và hành động khắc phục
  2. 2. Cải tiến liên tục
  3. 3. Cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 

* Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ miễn phí qua điện thoại về dịch vụ Chứng nhận ISO/ cấp Chứng chỉ ISO:

 KMR VIETNAM:
 HCM: Hotline: 028 6290 5086 or 0983 890 712

          Email:   kmarvn@kmr.com.vn

 HN:   Hotline:  0907 956 712 

          Email:   saleshn@kmr.com.vn

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ & CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

(Áp Dụng Cho Đánh Giá Chứng Nhận Các Tiêu Chuẩn: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, HACCP, IATF 16949, FSSC 22000…)

1) Tiếp nhận thông tin khách hàng

- Bộ phận sales nhận thông tin khách hàng.

- Gửi biểu mẫu câu hỏi (Questionnaire) để khách hàng điền thông tin.

- Báo giá.

- Kí hợp đồng.

2) Đăng kí chứng nhận

- Bộ phận chứng nhận liên hệ khách hàng để yêu cầu gửi các hồ sơ tài liệu theo quy định để đăng kí chứng nhận (Danh mục tài liệu, sơ đồ tổ chức ...)

- Xác nhận phạm vi, địa điểm đánh giá & thỏa thuận lịch đánh giá.

- Gửi chương trình đánh giá cho khách hàng trước 7 ngày.

3) Đánh giá chứng nhận (năm thứ 1)

- Đánh giá giai đoạn 1

 Đánh giá tài liệu hệ thống quản lý của khách hàng.

(Đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống quản lý cho đánh giá chứng nhận)

- Đánh giá giai đoạn 2

 Đánh giá trực tiếp tại địa điểm của khách hàng.

4) Cấp giấy chứng nhận

- Việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện trong vòng 2 tuần sau khi khách hàng hoàn tất các hành động khắc phục.

- Giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm kể từ ngày được cấp.

5) Đánh giá giám sát định kì lần 1 (năm thứ 2)

- Đánh giá giám sát lần 1 tại địa điểm của khách hàng (on-site) để đảm bảo rằng hệ thống quản lý ISO đã được chứng nhận đang được duy trì liên tục và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

- Sau đánh giá chứng nhận năm thứ 1, việc đánh giá giám sát định kì phải được thực hiện ít nhất 12 tháng 1 lần (1 năm/1 lần)

6) Đánh giá giám sát định kì lần 2 (năm thứ 3)

- Đánh giá giám sát lần 2 tại địa điểm của khách hàng (on-site) để đảm bảo rằng HTQL đã được chứng nhận đang được duy trì liên tục và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

7) Đánh giá đặc biệt

- Đánh giá thay đổi những nội dung như sau: phạm vi chứng nhận, địa điểm chứng nhận, …

- Đánh giá bất thường (đánh giá giám sát đặc biệt)

8) Đánh giá tái chứng nhận

Sau chu kì chứng nhận 3 năm như trên, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tái chứng nhận cho khách hàng theo chu kỳ 3 năm tiếp như quy trình chứng nhận ở trên để cấp lại giấy chứng nhận mới và vẫn tiếp tục duy trì hệ thống như trên. Việc đánh giá Tái chứng nhận phải được thực hiện ít nhất trước 2-3 tháng thời han hiệu lực của Giấy chứng nhận.

Trên đây là quy trình đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý ISO của tổ chức chứng nhận KMR Hàn Quốc.

* Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ miễn phí qua điện thoại về dịch vụ Chứng nhận ISO/ cấp Chứng chỉ ISO:

 KMR VIETNAM:
 HCM: Hotline: 028 6290 5086 or 0983 890 712

          Email:   kmarvn@kmr.com.vn

 HN:   Hotline:  0907 956 712 

          Email:   saleshn@kmr.com.vn

 • Đánh giá của bạn