CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015


* Chứng nhận ISO 9001:2015 là gì?

ISO 900:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (QMS) nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000. ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 mà tổ chức có thể được chứng nhận.

 

* Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 9001?

Bằng việc chứng nhận ISO 9001:2015, các doanh nghiệp chứng tỏ được khả năng luôn cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và các yêu cầu luật định cũng như sự mong đợi của các bên quan tâm.

 

 

 


Available

TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là gì?

Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã thiết lập nên các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, các sản phẩm/ dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải thõa mãn các yêu cầu cụ thể.

Với sự đánh giá khách quan của tổ chức chứng nhận (bên thứ ba), hệ thống được chứng nhận sẽ luôn được đáp ứng và duy trì một cách phù hợp.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. ISO 9001 đã được xuất bản lần đầu vào năm 1987, phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được phát hành vào tháng 9 năm 2015 (ISO 9001:2015)

Các tổ chức mong muốn được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 để chứng tỏ khả năng luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và yêu cầu luật định.

Hơn một triệu tổ chức từ hơn 160 quốc gia đã được chứng nhận ISO 9001.Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp tổ chức nào không phân biệt loại hình doanh nghiệp, quy mô sản xuất hay kinh doanh lớn nhỏ hoặc sản phẩm và dịch vụ cung cấp.

 

Lễ trao giấy chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 của tổ chức chứng nhận KMR cho khách hàng

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015

- Đáp ứng được yêu cầu của khách hàng của Quý Công Ty

- Hệ thống quản lý doanh nghiệp hợp lý và hiệu quả

- Nâng cao năng suất

- Mở rộng thị trường trong nước và quốc tế

- Tăng doanh thu, lợi nhuận và giảm chi phí

- Nâng cao hình ảnh công ty, nâng cao sự tự tin trong việc xác định mục tiêu hệ thống quản lý

- Cải thiện chính sách doanh nghiệp, tăng cường khả năng cạnh tranh

- Quốc tế hóa hệ thống quản lý đáp ứng được với sự thay đổi môi trường

- Thông qua phòng ngừa khuyết tật, loại bỏ phế thải và liên tục cải tiến các yếu tố thõa mãn yêu cầu khách hàng.

Chứng nhận ISO 9001:2015

TỔ CHỨC NÀO CÓ THỂ ÁP DỤNG CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015?

Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 được áp dụng chứng nhận cho tất cà các Tổ chức/Doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất/kinh doanh/ dịch vụ.

Từ tổ chức/doanh nghiệp có 1 công nhân viên đến hàng nghìn hay hàng chục nghìn công nhân viên; từ hộ kinh doanh cá thể/ hộ kinh doanh gia đình đến công ty tư nhân hay nhà nước, công ty TNHH hay cổ phần; từ các cơ sở giáo dục, trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước đến các nhà máy xí nghiệp ... đều áp dụng được hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

THỜI HẠN CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 LÀ BAO LÂU?

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 có thời hạn thông thường là 3 năm kể từ ngày ban hành. Sau khi chứng chỉ ISO 9001:2015 hết hời hạn, tổ chức cần tiến hành đánh giá Tái chứng nhận để được ban hành chứng chỉ mới gia hạn cho 3 năm tiếp theo.

SAU KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 CÓ BẮT BUỘC TỔ CHỨC PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM KHÔNG?

Sau khi được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 có thời hạn 3 năm thì bắt buộc tổ chức phải thực hiện đánh giá giám sát định kỳ hàng năm (12 tháng/ 1 lần) theo yêu cầu của cơ quan công nhận.

Trong trường hợp tổ chức không thực hiện đánh giá giám sát định kỳ hàng năm khi đến kỳ giám sát thì Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 sẽ bị thu hồi theo quy định.

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

CHI PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ ISO 9001 LÀ BAO NHIÊU?

Trước khi quyết định làm chứng chỉ ISO 9001, các doanh nghiệp thường băn khoăn không biết chi phí chứng nhận ISO 9001 hiện nay là bao nhiêu? Phí đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001 của các tổ chức chứng nhận ISO thường được dựa vào các yếu tố sau đây:

✔️ Quy mô công ty/hộ kinh doanh/doanh nghiệp tư nhân (Bao gồm cả số lượng phòng ban, số lượng nhân sự…)

✔️ Ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ (tùy thuộc vào sự phức tạp của phạm vị ngành nghề sản phẩm chứng nhận, mức độ rủi ro cao, vừa hay thấp)

✔️ Địa điểm chứng nhận (Bao gồm mấy địa điểm)

✔️ Mức độ trưởng thành của hệ thống quản lý chất lượng

Doanh nghiệp sẽ trả Phí cấp chứng chỉ bao gồm 3 năm:

+Năm thứ nhất: Phí đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001

+Năm thứ 2: Phí đánh giá giám sát định kỳ ISO 9001 lần 1

+Năm thứ 3: Phí đánh giá giám sát định kỳ ISO 9001 lần 2

Để bớt áp lực thanh toán cho khách hàng thông thường thì phí đánh giá tại tổ chức chứng nhận KMR chúng tôi sẽ được thanh toán hàng năm: phí của năm nào thì sẽ được thanh toán vào kỳ đánh giá của năm đó. Tuy nhiên khách hàng cũng có thể chọn lựa thanh toán 3 năm 1 lần để được hưởng chính sách chiết khấu ưu đãi.

Vì vậy để biết được chi phí cấp chứng chĩ ISO 9001 cho doanh nghiệp của mình là bao nhiêu một cách chính xác xin vui lòng liên hệ với KMR để được báo giá chi tiết.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 TẠI DOANH NGHIỆP

Đánh giá chứng nhận ISO 9001-ISO14001-ISO45001 tại CTY COASIA

Đánh giá chứng nhận ISO 9001 & ISO 14001 tại CTY DAEYOUNG HCM & VUNG TAU

ĐỂ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 TỔ CHỨC CẦN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÀO?

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

4. Bối cảnh của tổ chức

4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

4.4 hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống

5. Sự lãnh đạo

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết

5.2 Chính sách chất lượng

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

6. Hoạch định

6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

6.2 Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu

6.3 Hoạch định sự thay đổi

7. Hỗ trợ

7.1 Nguồn lực

7.2 Năng lực

7.3 Nhận thức

7.4 Trao đổi thông tin

7.5 Thông tin văn bản

8. Vận hành

8.1 Hoạch định và kiểm soát vận hành

8.2 Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ

8.4 Kiểm soát các quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài

8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ

8.6 Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ

8.7 Kiểm soát đầu ra không phù hợp

9. Đánh giá kết quả hoạt động

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

9.2 Đánh giá nội bộ

9.3 Xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến

10.1 Khái quát

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.3 Cải tiến thường xuyên

-> Như vậy để được chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 các doanh nghiệp và tổ chức cần tập trung đáp ứng các yêu cầu từ điều khoản số 4 đến điều khoản số 10 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Tổ chức chứng nhận KMR chúc mừng khách hàng đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Tổ chức chứng nhận KMR chúc mừng khách hàng đạt chứng nhận ISO 9001:2015

TẠI SAO CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN KMR?

  1. Bằng cách chọn tổ chức chứng nhận ISO KMR, giấy chứng nhận ISO của bạn sẽ được công nhận quốc tế (IAF, KAB). Giấy chứng nhận của KMR được thừa nhận tại mọi nơi trên thế giới, thông qua thảo thuận thừa nhận lẫn nhau The IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA). Để đảm bảo chứng nhận của bạn được công nhận quốc tế  và quốc gia thích hợp, hoạt động chứng nhận của tổ chức chứng nhận ISO KMR Việt Nam đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép theo nghị định 107/2016/NĐ-CP với Giấy chứng nhận số: 3535/TĐC-HCHQ

    Giấy cấp phép hoạt động Chứng nhận của Tổng cục Đo lường chất lượng

  2. Đội ngũ chuyên gia đánh giá chứng nhận của KMR là những chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm và am hiểu lĩnh vực của bạn, khả năng làm việc mang tính xây dựng cùng quan điểm đánh giá đi tìm sự phù hợp theo tiêu chuẩn giúp bạn yên tâm.
  3. Đội ngũ nhân viên văn phòng, nhân viên điều phối luôn hỗ trợ tận tình nhất để hoạt động đăng ký & đánh giá chứng nhận luôn được thuận tiện theo đúng kế hoạch.
  4. Chi phí chứng nhận ISO của chúng tôi cạnh tranh, rõ ràng và minh bạch.
  5. Kinh nghiệm, kiến thức kỹ thuật và tiêu chuẩn dịch vụ của chúng tôi, đã giúp chúng tôi cung cấp chứng nhận cho nhiều tổ chức/doanh nghiệp khách hàng với các lĩnh vực khác nhau, tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đội ngũ chuyên gia chứng nhận sẵn sàng hỗ trợ tổ chức của bạn và đó cũng là sứ mệnh của tổ chức chứng nhận ISO KMR. KMR cam kết luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp ngay trong và cả sau chứng nhận.

* Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ miễn phí qua điện thoại về dịch vụ Chứng nhận ISO/ cấp Chứng chỉ ISO:

 KMR VIETNAM:
 HCM: Hotline: 028 6290 5086 or 0983 890 712

          Email:   kmarvn@kmr.com.vn

 HN:   Hotline:  0907 956 712 

          Email:   saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ & CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

(Áp Dụng Chung Cho Đánh Giá Chứng Nhận Các Tiêu Chuẩn: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, HACCP, IATF 16949, FSSC 22000…)

1) Tiếp nhận thông tin khách hàng

- Bộ phận sales nhận thông tin khách hàng.

- Gửi biểu mẫu câu hỏi (Questionnaire) để khách hàng điền thông tin.

- Báo giá.

- Kí hợp đồng.

2) Đăng kí chứng nhận

- Bộ phận chứng nhận liên hệ khách hàng để yêu cầu gửi các hồ sơ tài liệu theo quy định để đăng kí chứng nhận (Sổ tay chất lượng, danh mục tài liệu, sơ đồ tổ chức ...)

- Xác nhận phạm vi, địa điểm đánh giá & thỏa thuận lịch đánh giá.

- Gửi chương trình đánh giá cho khách hàng trước 7 ngày.

3) Đánh giá chứng nhận (năm thứ 1)

- Đánh giá giai đoạn 1

 Đánh giá tài liệu hệ thống quản lý của khách hàng.

(Đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống quản lý cho đánh giá chứng nhận)

- Đánh giá giai đoạn 2

 Đánh giá trực tiếp tại địa điểm của khách hàng.

4) Cấp giấy chứng nhận

- Việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện trong vòng 2 tuần sau khi khách hàng hoàn tất các hành động khắc phục.

- Giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm kể từ ngày được cấp.

5) Đánh giá giám sát định kì lần 1 (năm thứ 2)

- Đánh giá giám sát lần 1 tại địa điểm của khách hàng (on-site) để đảm bảo rằng hệ thống quản lý ISO đã được chứng nhận đang được duy trì liên tục và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

- Sau đánh giá chứng nhận năm thứ 1, việc đánh giá giám sát định kì phải được thực hiện ít nhất 12 tháng 1 lần (1 năm/1 lần)

6) Đánh giá giám sát định kì lần 2 (năm thứ 3)

- Đánh giá giám sát lần 2 tại địa điểm của khách hàng (on-site) để đảm bảo rằng HTQL đã được chứng nhận đang được duy trì liên tục và đáp ứng các yêu cầu chứng nhận.

7) Đánh giá đặc biệt

- Đánh giá thay đổi những nội dung như sau: phạm vi chứng nhận, địa điểm chứng nhận, …

- Đánh giá bất thường (đánh giá giám sát đặc biệt)

8) Đánh giá tái chứng nhận

Sau chu kì chứng nhận 3 năm như trên, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá tái chứng nhận cho khách hàng theo chu kỳ 3 năm tiếp như quy trình chứng nhận ở trên để cấp lại giấy chứng nhận mới và vẫn tiếp tục duy trì hệ thống như trên. Việc đánh giá Tái chứng nhận phải được thực hiện ít nhất trước 2-3 tháng thời han hiệu lực của Giấy chứng nhận.

Trên đây là quy trình đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001:2015 của tổ chức chứng nhận KMR Hàn Quốc.

* Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ miễn phí qua điện thoại về dịch vụ Chứng nhận ISO/ cấp Chứng chỉ ISO:

 KMR VIETNAM:
 HCM: Hotline: 028 6290 5086 or 0983 890 712

          Email:   kmarvn@kmr.com.vn

 HN:   Hotline:  0907 956 712 

          Email:   saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Đánh giá của bạn