Quy Định và Hình Thức Thanh Toán

1. Phương thức thanh toán

Tổ chức Chứng nhận KMR chấp nhận phương thức thanh toán sau đây:

Chuyển khoản ngân hàng: Khách hàng có thể chuyển khoản chi phí dịch vụ vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức Chứng nhận KMR. Thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của KMR sẽ được cung cấp trong hóa đơn hoặc thông báo thanh toán.

2. Điều khoản và quy định

  • Khách hàng cần thanh toán phí dịch vụ theo hóa đơn và hợp đồng được cung cấp bởi Tổ chức chứng nhận KMR và đã có sự đồng thuận cả hai bên.
  • Thời gian thanh toán phí dịch vụ phải được tiến hành phải được thanh toán đúng thời hạn đã quy định trong hợp đồng.
  • Chi phí dịch vụ ghi trong hợp đồng là chi phí chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT) và phí chuyển khoản, chi phí trên sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán.
  • Tất cả các thông tin và giao dịch thanh toán đều được giữ kín và bảo mật theo Chính sách Bảo mật của Tổ chức Chứng nhận KMR.
  • Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi phương thức thanh toán hoặc có yêu cầu đặc biệt về việc thanh toán, hãy liên hệ với Tổ chức chứng nhận KMR để được hướng dẫn cụ thể.

3. Hoàn trả và điều chỉnh

Trường hợp cần hoàn trả hoặc điều chỉnh tiền đã thanh toán, khách hàng phải liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Tổ chức Chứng nhận KMR và tuân thủ quy trình và điều khoản theo hướng dẫn, bao gồm cung cấp các bằng chứng (ủy nhiệm chi, sao kê, hóa đơn), thông tin khách hang, số tài khoản để KMR tiến hành đối chiếu thông tin và làm thủ tục hoàn trả.

4. Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ về vấn đề thanh toán có thể được gửi về địa chỉ:

Email: kmarvn@kmr.com.vn

Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 028 6290 5086

Lưu ý: Quy định và hình thức thanh toán có thể được điều chỉnh và cập nhật theo quy định của Tổ chức Chứng nhận KMR mà không cần thông báo trước.