Số lượng chứng chỉ ISO trên thế giới và ở Việt Nam được ban hành hiện nay là bao nhiêu?

Hàng năm tổ chức tiêu chuẩn hóa thế giới (ISO) đều thực hiện một cuộc khảo sát về số lượng các chứng chỉ tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO.

Theo khảo sát thường niên của Ủy ban ISO số lượng chứng chỉ ISO trên toàn thế giới được chứng nhận bởi các tổ chức chứng nhận được công nhận bởi Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) được cấp trong năm 2015 là: 1.519.952 chứng chỉ (Tăng 3% so với năm trước - năm 2014 là 1.476.504 chứng chỉ).

1.      Số lượng chứng chỉ ISO được cấp trên toàn thế giới cho từng tiêu chuẩn cụ thể như sau:

   

Tiêu chuẩn

Số chứng chỉ

ISO

cấp năm 2015

Số chứng chỉ

ISO

cấp năm 2014

Thay đổi

Mức tăng

ISO 9001

1.033.936

1.036.321

‐2.385 

‐0.2%

ISO 14001

319.324

296.736

22.588

8%

ISO 50001

11.985

6.765

5.220

77%

ISO 27001

27.536

23.005

4.531

20%

ISO 22000

32.061

27.690

4.371

16%

ISO/TS 16949

62.944

57.950

4.994

9%

ISO 13485

26.255

26.280

‐25 

‐0.1%

ISO 22301

3.133

1.757

1.376

78%

ISO 20000‐1

2.778

 

2.778

 

Tổng cộng

1.519.952

1.476.504

43.448

3%

Với tổng số 1.519.952 chứng chỉ đã được cấp trên toàn thế giới trong năm 2015, tăng trưởng hơn  3% so với năm 2014, cho thấy số lượng các chứng chỉ về tiêu chuẩn hệ thống quản lý vẫn đạt mức tăng trưởng đều giống như 3 năm trước đó (mức tăng trưởng của năm 2014 so với năm 2013 cũng đạt 3%).

2.      Số lượng chứng chỉ ISO được cấp tại Việt Nam cho từng tiêu chuẩn cụ thể như sau

Tiêu chuẩn

Số chứng chỉ

ISO

cấp năm 2015

Số chứng chỉ

ISO

cấp năm 2014

Thay đổi

Mức tăng

ISO 9001

4.148

3.786

362

9,56%

ISO 14001

903

830

73

8,8%

ISO 50001

45

16

29

181,2%

ISO 27001

70

94

-24

-25,53%

ISO 22000

395

243

152

62,55%

ISO 13485

43

38

5

13.16%

Tổng cộng

5.899 

5.007

892

 17,82%

Tổng số chứng chỉ các hệ thống quản lý được cấp năm 2015 tại Việt Nam trong năm 2015 là 5899 chứng chỉ, tăng 17,8% so vớinăm 2014. Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các chứng chỉ được cấp là ISO 9001 với 4148 chứng chỉ, chiếm tỷ trọng 70,3%, tiếp theo là ISO 14001 với 903 chứng chỉ, chiếm tỷ trọng 20,31% và ISO 22000 với 395 chứng chỉ, chiếm tỷ trọng 6,7%.

3.      Số lượng chứng chỉ ISO được cấp bởi tổ chức chứng nhận KMR năm 2015 ở Châu Á là khoảng 5.000 chứng chỉ cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý  

Tìm hiêu thêm về chứng nhận ISO và quy trình chứng nhận ISO tại đây.

 

 

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn