ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA ISO 9001 VÀ ISO 22000 LÀ GÌ?

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 22000 là gì, cũng như những điểm giống và khác nhau giữa nó và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Nếu bạn chưa có cơ hội xem xét bản phát hành mới của phiên bản ISO 22000:2018 - Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS) - Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm, thì bản cập nhật trong tiêu chuẩn mới là nó tuân theo cùng cấu trúc cấp cao (Phụ lục SL) thường được sử dụng trong các tiêu chuẩn ISO của hệ thống quản lý cập nhật như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, và nhiều tiêu chuẩn khác. Lợi ích đầu tiên và quan trọng nhất là giờ đây ISO 22000:2018 đã trở nên dễ dàng hơn trong việc tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác. Vậy ISO 22000 là gì ?

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 22000 là gì, cũng như những điểm giống và khác nhau giữa nó và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

ISO 22000 là gì?

ISO 22000:2018 là một tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS) và cung cấp các yêu cầu cho bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm. Điều đó bao gồm các tổ chức liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các hoạt động của chuỗi thực phẩm, ví dụ, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà sản xuất thức ăn gia súc, nhà sản xuất nguyên liệu thực phẩm, nhà chế biến thực phẩm, nhà sản xuất hoặc bán lẻ thực phẩm, nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thực phẩm hậu cần, lưu trữ thực phẩm, nhà cung cấp thiết bị cho ngành công nghiệp thực phẩm, nhà cung cấp bao bì cho ngành thực phẩm và nhà sản xuất thực phẩm động vật và các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm khác.

Bản cập nhật gần đây của ISO 22000 là gì ?

Bản cập nhật gần đây là phiên bản 2018, là phiên bản thứ hai của tiêu chuẩn ISO 22000; trước đây, nó là phiên bản ISO 22000:2005, đã có lịch sử phát triển lâu đời. Được khởi xướng vào năm 1960 từ các mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) trong hệ thống chuỗi thực phẩm và sau đó là chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC), nó được thành lập để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm. Vì vậy, vào năm 2005, phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn đã được giới thiệu và phiên bản 2018 gần đây là phiên bản thứ hai của nó.

Tiêu chuẩn này cung cấp định hướng chiến lược cho tổ chức để cải thiện hoạt động an toàn thực phẩm tổng thể dựa trên cách tiếp cận quá trình và các yêu cầu FSMS cụ thể trong tiêu chuẩn. Bằng cách triển khai FSMS dựa trên ISO 22000, vậy các lĩnh vực mà một tổ chức có thể hưởng lợi trong ISO 22000 là gì ?

-  Khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thực phẩm an toàn đồng thời đáp ứng nhất quán các nghĩa vụ tuân thủ hiện hành và khách hàng (còn được gọi là “các yêu cầu pháp lý và luật định”)

-  Khả năng thể hiện sự tuân thủ với các yêu cầu FSMS

-  Xác định các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, giải quyết các rủi ro liên quan đến hệ thống an toàn thực phẩm.

Sự khác biệt lớn nhất trong ISO 22000 là gì?

Mặc dù nó chứa đựng tất cả các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng giống như các tiêu chuẩn sửa đổi khác, nhưng có một số yêu cầu kỹ thuật cụ thể làm cho tiêu chuẩn này trở nên đặc biệt cho các tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm. Điều 8 của tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về cơ bản đảm bảo an toàn thực phẩm ở mức độ kỹ thuật. Các yêu cầu trong điều 8 của ISO 22000 là gì?

-  Lập kế hoạch hoạt động và kiểm soát – cách tổ chức lập kế hoạch hoạt động (chế biến) và đồng thời kiểm soát an toàn thực phẩm.

-  Các chương trình điều kiện tiên quyết (PRP) - xác định các điều kiện và hoạt động cơ bản cần thiết để duy trì môi trường hợp vệ sinh trong toàn bộ chuỗi thực phẩm

-  Hệ thống truy xuất nguồn gốc - một hệ thống để theo dõi các sản phẩm thực phẩm.

-  Chuẩn bị và kiểm soát tình huống khẩn cấp - xác định tất cả các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra và sắp xếp để đối phó với chúng

-  Kiểm soát mối nguy - điều này bao gồm việc thực hiện phân tích mối nguy, định nghĩa và nhận dạng các biện pháp kiểm soát, chuẩn bị kế hoạch HACCP (mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) và / hoặc OPRP (các chương trình điều kiện tiên quyết hoạt động).

-  Cập nhật thông tin - cập nhật thông tin liên quan đến PRP và cập nhật kế hoạch kiểm soát mối nguy

-  Kiểm soát giám sát và đo lường - cách tổ chức đang kiểm soát hệ thống giám sát và đo lường của hệ thống.

-  Xác minh liên quan đến PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy - cách PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy được xác minh và phân tích

-  Kiểm soát sản phẩm và quy trình không phù hợp - cách tổ chức kiểm soát các sản phẩm và quy trình không phù hợp của mình, bao gồm các tiêu chí để loại bỏ hoặc thu hồi

Các yêu cầu này giải thích và cung cấp các chi tiết rất toàn diện về cách bạn cần quản lý và đảm bảo an toàn thực phẩm của mình.

Sự khác biệt lớn nhất trong ISO 22000 là gì?

Sự khác biệt và giống nhau giữa ISO 9001 và ISO 22000 là gì?

Vì cả hai tiêu chuẩn đều được sửa đổi dựa trên cấu trúc cấp cao mới (Phụ lục SL), nên việc tìm ra điểm giống và khác giữa các tiêu chuẩn trở nên dễ dàng hơn. Cả hai tiêu chuẩn đều có 10 điều khoản với các tiêu đề chính giống nhau. Vì vậy, nếu chúng ta thấy các điều khoản thể hiện các yêu cầu về bối cảnh của tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch, hỗ trợ, đánh giá hiệu suất và cải tiến - nói chung, chúng đều giống nhau.

Sự khác biệt chính giữa các tiêu chuẩn là ở điều 8. Xem qua các yêu cầu kỹ thuật của điều 8, chúng ta thấy rằng trong ISO 22000, điều 8 cung cấp một khuôn khổ cơ bản để đảm bảo an toàn thực phẩm trong toàn bộ hoạt động của chuỗi thực phẩm, trong khi trong ISO 9001, điều 8 cung cấp một khuôn khổ chung để đảm bảo chất lượng của các quá trình (và các quá trình đó là chung và có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức thuộc phạm vi nào).

Hãy xem nhanh các yêu cầu giống nhau nếu bạn định thực hiện cả hai tiêu chuẩn:

   1.  Bối cảnh của tổ chức (các vấn đề nội bộ và bên ngoài, các bên liên quan, phạm vi)

   2.  Kiểm soát thông tin dạng văn bản (kiểm soát tài liệu & hồ sơ)

   3.  Giải quyết rủi ro & cơ hội, lập kế hoạch & mục tiêu

   4.  Cải tiến, hành động khắc phục

   5.  Xem xét lãnh đạo và đánh giá nội bộ

   6.  Năng lực, giao tiếp, đào tạo và nhận thức

Tất cả các điều khoản khác với điều khoản 8 liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Và, nhìn vào sự khác biệt - đây là các yêu cầu kỹ thuật trong điều 8 để đảm bảo an toàn thực phẩm trong các quy trình chuỗi thực phẩm.

Cách để ISO 9001 theo dõi nhanh việc thực hiện ISO 22000 là gì?

Có rất nhiều lý do có thể được nêu ra về cách ISO 9001 có thể giúp bạn trong việc triển khai ISO 22000:2018. Nhưng tôi muốn kết thúc một điều duy nhất, đó là an toàn thực phẩm cũng phụ thuộc vào chất lượng của các quy trình. Vì vậy, nếu bạn có sẵn một Hệ thống quản lý chất lượng tốt, thì hệ thống đó sẽ tự động gia tăng giá trị. Bạn chỉ cần quan tâm đến các yêu cầu về an toàn thực phẩm (điều 8) trong ISO 22000; phần còn lại do ISO 9001 đảm nhận.

Tổ chức chứng nhận KMR có tổ chức khóa đào tạo “Nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 22000” giúp nâng cao năng lực nâng cao nhận thức của công nhân viên trong tổ chức, từ đó giúp việc đánh giá để đạt chứng chỉ ISO 22000 diễn ra dễ dàng và hiệu quả hơn.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn