CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KHOẢN 4 CONTEXT OF THE ORGANIZATION (BỐI CẢNH TỔ CHỨC) TRONG CÁC HTQL QUỐC TẾ ISO

Qua việc xem xét các báo cáo đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 … của chúng tôi tổ chức chứng nhận KMR nhận thấy rằng khách hàng hay gặp phải một số lỗi thuộc về điều khoản 4.1 & 4.2 như sau:

1. Điều khoản 4.1 - Hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức:

Một trong những lỗi phổ biến mà các tổ chức thường gặp phải là chưa cập nhật và xác định xem biến đổi khí hậu có phải là một vấn đề liên quan hay không. Theo yêu cầu bổ sung, tổ chức phải đánh giá và xác định rõ ràng liệu biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến khả năng đạt được kết quả mong muốn của hệ thống quản lý hay không.

2. Điều khoản 4.2 - Hiểu về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm:

Lỗi thường gặp khác là tổ chức không xác định được các yêu cầu liên quan đến biến đổi khí hậu từ các bên quan tâm. Yêu cầu bổ sung nhấn mạnh rằng tổ chức cần lưu ý rằng các bên quan tâm có thể có những yêu cầu liên quan đến biến đổi khí hậu.

Việc khách hàng hay mắc các lỗi này do chưa cập nhật yêu cầu thay đổi bổ sung của ISO/IAF ban hành ngày 23/2/2024 áp dụng cho tất cả các Hệ thống quản lý quốc tế ISO.

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ISO đã ban hành sửa đổi về các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý để lồng ghép các cân nhắc liên quan đến biến đổi khí hậu trong hệ thống quản lý (23.02.2024), đồng thời các công ty được chứng nhận và tổ chức chứng nhận phải áp dụng ngay các sửa đổi này vào hoạt động và các cuộc đánh giá cho hệ thống quản lý của mình.

Những lỗi thường gặp  khi đánh giá ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 (Đk 4.1 & 4.2 về xem xét biến đổi khí hậu)

CÁC THAY ĐỔI CHÍNH:

4.1 Hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức

Tổ chức phải xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong liên quan đến mục đích của mình và ảnh hưởng đến khả năng đạt được kết quả mong muốn của hệ thống quản lý.

Bổ sung: Tổ chức phải xác định xem biến đổi khí hậu có phải là một vấn đề liên quan hay không.

4.2 Hiểu về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

Tổ chức phải xác định các bên quan tâm có liên quan đến hệ thống quản lý và các yêu cầu liên quan của các bên này.

Bổ sung: Lưu ý: Các bên quan tâm có liên quan có thể có yêu cầu liên quan đến biến đổi khí hậu.

HÀNH ĐỘNG CẦN LÀM CỦA CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI YÊU CẦU BỔ SUNG NÀY

 Cụ thể các chuyên gia đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, 37001, 37301, 22301, 27001, 15378, 41001, 28000, 20000-1, 27017, 39001, 21001, 30301, 44001, FSSC 22000, 50001… cần xác nhận trong quá trình đánh giá các vấn đề thiết yếu là:

4.1. Nhận thức về ngữ cảnh của tổ chức

Khi tổ chức xác định các vấn đề liên quan đến bối cảnh của mình, hãy kiểm tra xem biến đổi khí hậu có được xem xét hay không.

4.2 Nhận thức nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan
a) Trong số các yêu cầu của các bên liên quan, kiểm tra xem các yêu cầu về biến đổi khí hậu đã được xác định hay chưa

b) Nếu có yêu cầu của các bên liên quan về việc biến đổi khí hậu, hãy đảm bảo rằng yêu cầu đó gắn liền với hành động.

c) Khi có liên quan biến đổi khí hậu, hãy đảm bảo rằng các cân nhắc về biến đổi khí hậu được đưa vào chính sách và mục tiêu.

d) Nếu tổ chức chưa xem xét hoặc phản ánh các điểm từ a) đến b) thì sẽ có lỗi không phù hợp (non-conformity).

ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY ĐƯỢC CHỨNG NHẬN:

Để tránh các lỗi không cập nhật yêu cầu bổ sung xem xét biến đổi khí hậu này, các tổ chức cần thực hiện các bước sau:

Đối với điều khoản 4.1: Thực hiện đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tổ chức. Điều này bao gồm xem xét các rủi ro và cơ hội do biến đổi khí hậu gây ra và tích hợp chúng vào hệ thống quản lý.

Đối với điều khoản 4.2: Tổ chức cần tham khảo và thu thập thông tin từ các bên quan tâm về các yêu cầu liên quan đến biến đổi khí hậu. Điều này có thể được thực hiện thông qua các cuộc họp, khảo sát, và các phương thức giao tiếp khác.

Việc cập nhật và tuân thủ các yêu cầu bổ sung về biến đổi khí hậu không chỉ giúp tổ chức đáp ứng tiêu chuẩn ISO mà còn góp phần vào việc phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn