7 nguyên tắc quản lý chất lượng - Phần 2/2

Trong phiên bản ISO 9001:2015 mới nhất, 8 nguyên tắc quản trị chất lượng trước đây đã được sửa đổi và công bố chỉ còn 7 nguyên tắc.

QMP 4 – Tiếp cận theo quá trình

Trình bày

Các kết quả được tiên đoán và nhất quán có thể đạt được hiệu lực và hiệu quả hơn khi các hoạt động được hiểu và được quản lý khi các quá trình liên thuộc với nhau hoạt động trong hệ thống gắn kết.

Cơ sở

Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các quy trình liên quan đến nhau. Hiểu như thế nào kết quả được sản sinh bởi hệ thống này cho phép một tổ chức tối ưu hóa hệ thống và hiệu quả của nó.

Những lợi ích chính

 • Tăng cường khả năng tập trung nỗ lực vào tiến trình chính và các cơ hội cải tiến
 • Có thể dự đoán và nhất quán kết quả thông qua một hệ thống các quy trình phù hợp
 • Tối ưu hóa hiệu suất thông qua quản lý hiệu quả quá trình, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, và giảm các rào cản chéo các chức năng
 • Cho phép tổ chức cung cấp sự tự tin cho các bên liên quan  như tính nhất quán, hiệu quả và hiệu lực của nó

Những hành động bạn có thể làm

 • Xác định mục tiêu của hệ thống và các quy trình cần thiết để đạt được chúng.
 • Thiết lập quyền hạn, trách nhiệm và trách nhiệm quản lý các quy trình.
 • Hiểu được khả năng của tổ chức và xác định hạn chế về nguồn lực trước khi hành động.
 • Xác định quá trình phụ thuộc lẫn nhau và phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi để từng tiến trình một trên hệ thống như một toàn thể
 • Quản lý các quá trình và các mối quan hệ của họ như một hệ thống để đạt được mục tiêu chất lượng của tổ chức có hiệu quả và hiệu lực
 • Đảm bảo các thông tin cần thiết có sẵn để hoạt động và cải thiện các quy trình và theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu suất của toàn hệ thống.
 • Quản lý rủi ro có thể ảnh hưởng đến kết quả đầu ra của các quá trình và kết quả tổng thể của hệ thống quản lý chất lượng.

QMP 5 – Cải tiến

Trình bày

Các tổ chức thành công tập trung thường xuyên vào việc cải tiến.

Cơ sở

Cải tiến là điều cần thiết cho một tổ chức để duy trì mức độ hiện tại của hiệu suất, để phản ứng với những thay đổi điều kiện bên trong và bên ngoài của tổ chức và tạo ra những cơ hội mới.

Những lợi ích chính

 • Cải thiện hiệu suất quá trình, khả năng tổ chức và sự hài lòng của khách hàng
 • Tăng cường và quyết tâm tập trung vào điều tra nguyên nhân gốc rễ, tiếp theo là đưa ra hành động khắc phục và phòng ngừa
 • Tăng cường khả năng dự đoán và phản ứng với rủi ro và cơ hội trong và ngoài nước
 • Tăng cường việc xem xét của hai cải tiến gia tăng và đột phá
 • Cải thiện bằng cách họ hỏi để cải tiến
 • Tăng cường đổi mới

Những hành động bạn có thể làm

 • Thúc đẩy thành lập các mục tiêu cải tiến ở tất cả các cấp của tổ chức.
 • Giáo dục và đào tạo con người ở tất cả các cấp về việc làm thế nào để áp dụng các công cụ cơ bản và phương pháp để đạt được mục tiêu cải tiến
 • Đảm bảo mọi người có thẩm các dự án hoàn tất và thành công.
 • Xây dựng và triển khai các quy trình để thực hiện các dự án cải tiến trong suốt tổ chức.
 • Theo dõi, đánh giá và kiểm toán lập kế hoạch, thực hiện, hoàn thành và kết quả của dự án cải tiến.
 • Tích hợp xem xét cải tiến vào việc phát triển các mặt hàng mới hoặc sửa đổi, dịch vụ và quy trình.
 • Công nhận và thừa nhận sự cải tiến

QMP 6 – Ra quyết định dựa trên bằng chứng

Trình bày

Các quyết định dựa trên sự phân tích và đánh giá dữ liệu và thông tin có nhiều khả năng hơn để sản xuất ra các kết quả mong đợi.

Cơ sở

Việc ra quyết định có thể là một quá trình phức tạp, và nó luôn luôn liên quan đến sự không chắc chắn. Nó thường liên quan đến nhiều loại và nguồn nguyên liệu đầu vào, cũng như giải thích của họ, có thể là chủ quan. Điều quan trọng là phải hiểu được mối quan hệ nhân-quả và hậu quả không lường tiềm năng. Sự kiện, bằng chứng và phân tích dữ liệu dẫn đến tính khách quan hơn và tự tin trong việc đưa ra quyết định.

Những lợi ích chính

 • Cải tiến quá trình ra quyết định
 • Cải tiến hiệu suất của quá trình đánh giá và khả năng để đạt được mục tiêu
 • Cải tiến hiệu quả hoạt động và hiệu quả
 • Tăng khả năng xem xét, thách thức và thay đổi ý kiến và quyết định
 • Tăng khả năng để chứng minh hiệu quả của các quyết định trước đây

Những hành động bạn có thể làm

 • Xác định, đo lường và giám sát các chỉ số quan trọng để chứng minh hiệu quả của tổ chức.
 • Làm cho tất cả dữ liệu cần thiết có sẵn cho những người có liên quan.
 • Đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin đầy đủ chính xác, đáng tin cậy và an toàn.
 • Phân tích và đánh giá các dữ liệu và thông tin sử dụng bằng các phương pháp thích hợp.
 • Đảm bảo mọi người có thẩm quyền để phân tích và đánh giá các dữ liệu khi cần thiết.
 • Đưa ra quyết định và hành động dựa trên bằng chứng, cân bằng với kinh nghiệm và trực giác.

QMP 7 – Quản lý mối quan hệ

Trình bày

Để có sự thành công bền vững, các tổ chức cần quản lý các mối quan hệ của mình với các bên liên quan, chẳng hạn như nhà cung ứng.

Cơ sở

Các bên quan tâm ảnh hưởng đến hiệu suất của tổ chức. Thành công bền vững có nhiều khả năng đạt được khi tổ chức quản lý các mối quan hệ với tất cả các bên quan tâm để tối ưu hóa tác động hiệu quả của nó. Quản lý mối quan hệ với mạng lưới nhà cung cấp và đối tác của mình là đặc biệt quan trọng.

Những lợi ích chính

 • Tăng cường hiệu suất của các tổ chức và các bên quan tâm thông qua ứng phó với những cơ hội và hạn chế liên quan đến các bên quan tâm
 • Sự hiểu biết chung về các mục tiêu và các giá trị giữa các bên quan tâm
 • Tăng khả năng để tạo ra giá trị cho các bên quan tâm bằng cách chia sẻ các nguồn lực, năng lực và quản lý chất lượng liên quan đến rủi ro
 • Một chuỗi cung ứng quản lý tốt sẽ cung cấp dòng hàng hóa và dịch vụ ổn định

Những hành động bạn có thể làm

 • Xác định các bên quan tâm thích hợp (như các nhà cung cấp, các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên và toàn thể xã hội) và mối quan hệ của họ với tổ chức.
 • Xác định và ưu tiên các mối quan hệ bên quan tâm cần phải được quản lý.
 • Thiết lập các mối quan hệ cân bằng giữa lợi ích ngắn hạn với các cân nhắc lâu dài.
 • Đóng góp và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và nguồn lực với các bên quan tâm thích hợp
 • Đo hiệu suất và cung cấp thông tin phản hồi hiệu quả cho các bên quan tâm, khi thích hợp, để tăng cường cải tiến các sáng kiến.
 • Thiết lập các hoạt động hợp tác phát triển và cải tiến với các nhà cung cấp, các đối tác và các bên quan tâm khác.
 • Khuyến khích và công nhận những cải tiến và những thành tựu của các nhà cung cấp và các đối tác.

Bước tiếp theo

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quát và cơ bản về các nguyên tắc quản lý chất lượng của tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO. Nó đưa ra một cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc, cách thể hiện và phần chung , chúng có thể tạo thành một cơ sở để cải tiến hiệu suất của tổ chức một cách xuất sắc. Có nhiều cách khác nhau của việc áp dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng. Bản chất của các tổ chức và những thách thức cụ thể đối mặt với nó sẽ quyết định như thế nào để thực hiện chúng. Nhiều tổ chức sẽ tìm thấy tài liệu này sẽ có lợi cho việc thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên những nguyên tắc này.

Nguồn: www.iso.org.

Tham khảo thêm: 7 nguyên tắc quản lý chất lượng - Phần 1

Tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO 9001:2015 và quy trình chứng nhận ISO 9001 tại đây.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn