TL 9000: 2016 - Sổ tay Yêu cầu (R6) đã sẵn sàng!!

Nhóm công tác tích hợp chất lượng toàn cầu (IGQ) gần đây đã hoàn thành việc thay đổi nội dung phiên bản mới của TL 9000 Sổ tay Yêu cầu, TL 9000: 2016 (R6).

Khi bạn phấn khởi nhận biết được rằng, Nhóm công tác tích hợp chất lượng toàn cầu (IGQ) gần đây đã hoàn thành việc thay đổi nội dung phiên bản mới của TL 9000 Sổ tay Yêu cầu, TL 9000: 2016 (R6). Nó sẽ là tiêu chuẩn cụ thể đầu tiên của ngành công nghiệp được xuất bản trong đó kết hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. TL 9000: 2016 (R6) Sổ tay Yêu cầu sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm 2016; tuy nhiên, ngày công bố sớm sẽ cho phép tổ chức chứng nhận TL 9000 có thêm thời gian để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi các tiêu chuẩn mới, như Diễn đàn Quest đã thiết lập thời hạn chuyển đổi là hai năm trùng hợp với thời hạn của quá trình chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 năm 2015.

Cả hai bản cứng và mềm của cuốn sổ tay đều sẵn có NGAY BÂY GIỜ trên trang TL9000.org.

Tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO và quy trình chứng nhận tại đây.

Nguồn: questforum.org

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn