7 nguyên tắc quản lý chất lượng - Phần 1/2

7 nguyên tắc quản trị chất lượng có thể được sử dụng như một nền tảng để hướng dẫn cải tiến hiệu suất của một tổ chức. Chúng được phát triển và cập nhật bởi các chuyên gia quốc tế ISO / TC 176, những người chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO.

7 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tài liệu này giới thiệu 7 nguyên tắc quản lý chất lượng (QMPs). ISO 9000, ISO 9001 và tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO liên quan được dựa trên 7 QMPs.

Một trong những định nghĩa của "nguyên tắc" nó là một niềm tin cơ bản, lý thuyết hoặc quy tắc mà có ảnh hưởng lớn đến cách thức mà một cái gì đó được thực hiện. "Nguyên tắc quản lý chất lượng" là một tập hợp của những niềm tin cơ bản, quy phạm, quy tắc và các giá trị được chấp nhận là đúng và có thể được sử dụng như một cơ sở cho việc quản lý chất lượng.

Các QMPs có thể được sử dụng như một nền tảng để hướng dẫn cải tiến hiệu suất của một tổ chức. Chúng được phát triển và cập nhật bởi các chuyên gia quốc tế ISO / TC 176, những người chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO.

Mỗi QMP sẽ bao gồm các nội dung:

 • Trình bày: Mô tả các nguyên tắc
 • Lý do: Giải thích về lý do tại sao các nguyên tắc lại quan trọng cho tổ chức
 • Những lợi ích chính: Ví dụ về các lợi ích gắn liền với nguyên tắc
 • Những hành động bạn có thể làm: Ví dụ về các hành động điển hình để cải thiện hiệu suất của tổ chức khi áp dụng các nguyên tắc

7 nguyên tắc quản lý chất lượng là:

QMP 1 – Hướng vào khách hàng

QMP 2 – Sự lãnh đạo

QMP 3 – Sự tham gia của mọi người

QMP 4 – Tiếp cận theo quá trình

QMP 5 – Cải tiến

QMP 6 – Ra quyết định dựa trên bằng chứng

QMP 7 – Quản lý mối quan hệ

Những nguyên tắc này không được liệt kê theo thứ tự ưu tiên. Tầm quan trọng tương đối của mỗi nguyên tắc sẽ thay đổi theo từng tổ chức để tổ chức có thể dự kiến thay đổi theo thời gian.

QMP 1 – Hướng vào khách hàng

Trình bày

Trọng tâm chính của quản lý chất lượng là đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nỗ lực để đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng.

Lý do

Thành công bền vững đạt được khi một tổ chức thu hút và giữ được lòng tin của khách hàng và các bên quan tâm. Mọi khía cạnh của sự tương tác với khách hàng cung cấp cơ hội để tạo ra giá trị nhiều hơn cho khách hàng. Hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng và các bên quan tâm góp phần vào thành công bền vững của tổ chức.

Những lợi ích chính

 • Tăng giá trị khách hàng
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng
 • Cải thiện lòng trung thành của khách hàng
 • Tăng cường kinh doanh lặp lại
 • Tăng cường uy tín của tổ chức
 • Mở rộng cơ sở khách hàng
 • Tăng doanh thu và thị phần

Những hành động bạn có thể làm

 • Công nhận khách hàng trực tiếp và gián tiếp như những người nhận được giá trị từ tổ chức.
 • Hiểu được nhu cầu và mong đợi của khách hàng hiện tại và tương lai
 • Liên kết các mục tiêu của tổ chức với nhu cầu của khách hàng và kỳ vọng.
 • Liên kết nhu cầu và mong đợi của khách hàng với toàn bộ tổ chức.
 • Lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, sản xuất, cung cấp hàng hoá và dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu khách hàng và kỳ vọng.
 • Đo lường và giám sát sự hài lòng của khách hàng và có những hành động thích hợp.
 • Xác định và hành động về nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.
 • Chủ động quản lý mối quan hệ với khách hàng để đạt được thành công bền vững.

QMP 2 – Sự lãnh đạo

Trình bày

Lãnh đạo tại tất cả các cấp thiết lập sự thống nhất về mục đích và phương hướng và tạo điều kiện để mọi người tham gia vào việc đạt được các mục tiêu chất lượng của tổ chức.

Cơ sở

Tạo sự thống nhất về mục đích và hướng đi, sự tham gia của mọi người cho phép một tổ chức để sắp xếp chiến lược, chính sách, quy trình và nguồn lực để đạt được mục tiêu của mình.

Những lợi ích chính

 • Tăng cường hiệu quả và hiệu lục trong việc đáp ứng các mục tiêu chất lượng của tổ chức
 • Phối hợp tốt hơn các quá trình của tổ chức
 • Cải thiện thông tin liên lạc giữa các cấp và chức năng của tổ chức
 • Phát triển và nâng cao năng lực của tổ chức và con người để mang lại kết quả mong muốn
 • Đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ là những ví dụ tích cực cho mọi người trong tổ chức.
 • Cung cấp những người có năng lực đạt yêu cầu, đào tạo và chuyên gia để hành động với trách nhiệm của mình.
 • Truyền cảm hứng, khuyến khích và công nhận những đóng góp của mọi người.

QMP 3 – Sự tham gia của mọi người

Trình bày

Những con người có năng lực, được tăng quyền và được tham gia trong toàn bộ tổ chức có khả năng nâng cao việc tạo ra giá trị.

Cơ sở

Để quản lý một tổ chức có hiệu quả và hiệu lực, điều quan trọng liên quan đến tất cả mọi người ở tất cả các cấp và tôn trọng họ như những cá nhân. Công nhận, trao quyền và nâng cao năng lực tạo điều kiện cho sự tham gia của mọi người trong việc đạt được mục tiêu chất lượng của tổ chức.

Những lợi ích chính

 • Cải thiện sự hiểu biết về mục tiêu chất lượng của tổ chức bởi những người trong tổ chức và tăng động lực để đạt được chúng
 • Tăng cường sự tham gia của mọi người trong các hoạt động cải tiến
 • Tăng cường phát triển, sáng kiến và sáng tạo cá nhân
 • Tăng cường sự hài lòng của mọi người
 • Tăng cường sự tin cậy và hợp tác của toàn bộ tổ chức
 • Tăng cường sự chú ý tới việc chia sẻ giá trị và văn hóa toàn bộ tổ chức

Những hành động bạn có thể làm

 • Giao tiếp với mọi người để thúc đẩy sự hiểu biết về tầm quan trọng của những đóng góp cá nhân của họ.
 • Thúc đẩy sự hợp tác của tổ chức.
 • Tạo điều kiện trao đổi cởi mở và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.
 • Trao quyền cho mọi người để xác định những ràng buộc ảnh hưởng đến hiệu suất và có sáng kiến mà không cần sợ hãi.
 • Công nhận và thừa nhận sự đóng góp của mọi người, học hỏi và cải thiện.
 • Kích hoạt tính năng tự đánh giá hiệu quả chống lại các mục tiêu cá nhân.
 • Tiến hành khảo sát để đánh giá sự hài lòng của người dân, truyền đạt các kết quả, và có những hành động thích hợp.

 

Tham khảo thêm: 7 nguyên tắc quản lý chất lượng - Phần 2

Tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO 9001:2015 và quy trình chứng nhận ISO 9001 tại đây.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn