CÁCH TÍCH HỢP HỆ THỐNG ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Việc có một hệ thống ISO tích hợp thay vì ba hệ thống ISO riêng biệt làm cho việc triển khai ban đầu khó hơn nhưng cuối cùng, nỗ lực đầu tư vào dự án sẽ có kết quả, vì hệ thống ISO tích hợp (IMS) sẽ dễ quản lý hơn về lâu dài.

Giới thiệu

Sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường với nhận thức cao hơn về cả môi trường và an toàn & sức khỏe cho các công ty. Nhận thức này đang thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện ba trong số các tiêu chuẩn ISO là ISO 900, ISO 14001 và ISO 45001. Nhiều công ty đã nhìn thấy lợi ích của việc thực hiện ba tiêu chuẩn này, vì chúng tập trung vào các khía cạnh khác nhau và quan trọng của tổ chức; Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) - ISO 9001, Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) - ISO 14001 và Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSMS) - ISO 45001. Với việc phát hành các phiên bản mới của ba tiêu chuẩn này trong vài năm qua, lựa chọn tốt nhất là tích hợp các yêu cầu tiêu chuẩn và tạo ra Hệ thống ISO tích hợp (IMS). Việc thực hiện các tiêu chuẩn cùng một lúc, nhưng riêng rẽ, có thể tạo ra nhiều thách thức và ngay cả những điều tưởng chừng dễ dàng trong quá trình thực hiện một tiêu chuẩn cũng có thể trở thành vấn đề. Vì sự phức tạp của việc triển khai ngày càng tăng với nhiều hơn một tiêu chuẩn, nên sự cần thiết của phương pháp tiếp cận hệ thống ISO chưa bao giờ quan trọng như vậy.

Tại sao phải tích hợp Hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001?

Có ba hệ thống ISO được triển khai riêng biệt sẽ tăng gấp ba lần thời gian và nguồn lực cần thiết cho việc bảo trì. Điều này bao gồm việc thực hiện cùng một hoạt động nhiều lần, chẳng hạn như đánh giá nội bộ hoặc xem xét của ban giám đốc, chưa kể đến việc cung cấp nhiều tài liệu để hỗ trợ hệ thống ISO.

Trong một số trường hợp, mỗi tiêu chuẩn được thực hiện bởi một đội hoặc một nhóm khác nhau, vì vậy các hệ thống ISO có thể tuân theo logic khác nhau hoặc có cấu trúc khác nhau. Ngoài ra, các tài liệu và quy trình chung cho các tiêu chuẩn có thể được thiết lập khác nhau, do đó làm tăng thêm sự nhầm lẫn cho một hệ thống ISO vốn đã phức tạp. Việc có các hệ thống ISO riêng biệt trong một công ty có thể dễ dàng trở thành cơn ác mộng của tổ chức, và thay vì mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, chúng lại trở thành gánh nặng mà mọi người cố gắng tránh.

Mặt khác, có một Hệ thống ISO Tích hợp đáp ứng các yêu cầu của tất cả các cơ sở tiêu chuẩn thì việc duy trì và điều phối các hoạt động dễ dàng hơn. Nhìn lướt qua nội dung của các tiêu chuẩn cho thấy có sự tương đồng lớn giữa các yêu cầu, đặc biệt là hiện nay chúng đều phù hợp với Phụ lục SL (để biết thêm thông tin về Phụ lục SL và chu trình Plan-Do-Check-Act liên quan đến nó , xem Chu trình PDCA đã bị loại bỏ khỏi các tiêu chuẩn ISO mới chưa?). Một trong những mục tiêu trong việc sửa đổi các tiêu chuẩn là để tạo điều kiện tích hợp chúng, và đó là lý do tại sao các yêu cầu chung của tất cả các Hệ thống ISO đều có số điều khoản giống nhau.

Các điều khoản chung của Hệ thống ISO - ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 45001: 2018

Dưới đây là tổng quan về các mệnh đề và điểm tương đồng của chúng. Vì các yêu cầu triển khai nằm trong các khoản từ 4 đến 10, chúng tôi sẽ tập trung vào những điều sau:

Các điều khoản chung của Hệ thống ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Những lợi ích của việc tích hợp Hệ thống ISO bao gồm:

-  Khả năng bảo tồn tài nguyên

-  Khả năng giảm khối lượng tài liệu

-  Khả năng kết nối tốt hơn giữa các quá trình và hoạt động

-  Khả năng tránh các hoạt động, quy trình chồng chéo, v.v.

Bắt đầu tích hợp Hệ thống ISO từ đâu?

Điểm bắt đầu cho quá trình thực hiện và tích hợp hệ thống ISO có thể khác nhau, tùy thuộc vào tình hình trong công ty của bạn. Công ty có thể đang triển khai các tiêu chuẩn lần đầu, có thể đã thực hiện một trong các tiêu chuẩn và muốn nâng cấp hệ thống ISO bằng cách triển khai thêm hoặc công ty có thể đã triển khai các tiêu chuẩn riêng biệt và bây giờ muốn tích hợp chúng vào một Hệ thống ISO tích hợp (IMS). Phương trình này có thể có các biến bổ sung, chẳng hạn như nếu phiên bản cũ hơn của tiêu chuẩn được thực hiện hoặc hệ thống quản lý trước đó được áp dụng (chẳng hạn như OHSAS 18001, đang được thay thế bằng ISO 45001), vì vậy dự án tích hợp hệ thống ISO cũng có thể bao gồm cả quá trình chuyển đổi.

Điều quan trọng là xác định điểm xuất phát và trạng thái hiện tại của hệ thống ISO, và xác định những gì cần đạt được. Khi có thể, tốt nhất là các tiêu chuẩn được thực hiện đồng thời, tuân theo chu trình PDCA được tích hợp trong tiêu chuẩn (để biết thêm thông tin về PDCA, hãy xem Plan-Do-Check-Act trong tiêu chuẩn ISO 9001 và Plan-Do-Check-Act trong tiêu chuẩn ISO 14001). Một công ty nên bắt đầu với các yêu cầu để xác định bối cảnh của tổ chức từ cả ba hệ thống ISO – ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 và chuyển sang điều khoản cải tiến liên tục.

Xây dựng kế hoạch dự án

Việc tạo ra một hệ thống ISO phức tạp như vậy không nên được thực hiện theo yêu cầu. Để triển khai thành công và duy trì hệ thống ISO tích hợp (IMS) sau này, điều quan trọng là phải tiếp cận nó một cách có hệ thống và phát triển một kế hoạch dự án. Kế hoạch này cần bao gồm các hoạt động, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn được xác định chính xác. Làm được điều này giúp công ty xác định rõ ràng những gì cần phải làm, thời gian thực hiện, nguồn lực nào cần thiết và ai sẽ thực hiện công việc đó một cách tốt nhất. Một kế hoạch tốt sẽ tạo điều kiện tích hợp và cho phép một số nhiệm vụ được thực hiện đồng thời, giảm thời gian cần thiết thực hiện hệ thống ISO.

Sơ đồ dưới đây cho thấy tiến trình và trình tự của các hoạt động được thực hiện và các yêu cầu cần đáp ứng để cùng nhau đạt được chứng nhận ISO 9001, ISO 14001ISO 45001.

Sơ đồ tiến trình và trình tự thực hiện Hệ thống ISO

Cách tốt nhất để bắt đầu là thực hiện phân tích khoảng cách để xác định những yêu cầu nào của tiêu chuẩn đã được đáp ứng và cần phải làm gì để đạt được sự tuân thủ đầy đủ. Kết quả phân tích khoảng cách có thể cho thấy sự khác biệt giữa các yêu cầu tiêu chuẩn và thực tiễn của tổ chức, và có thể đưa ra định hướng cho các hoạt động thực hiện nhất định.

Các hoạt động triển khai có thể khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn tiêu chuẩn hóa của tổ chức và có thể có nghĩa là:

-  Nó chỉ cần thiết để thực hiện các yêu cầu của các phiên bản mới của tiêu chuẩn.

-  Có thể tích hợp các yêu cầu chung của các tiêu chuẩn đã được thực hiện.

-  Nó là cần thiết để thực hiện các tiêu chuẩn mới.

-  Cần tiến hành chuyển đổi tiêu chuẩn đã được thực hiện.

-  Cần thiết để thực hiện tất cả các tiêu chuẩn cùng một lúc ngay từ đầu.

Dù thế nào đi nữa, việc tích hợp hệ thống ISO là một cơ hội tốt để sửa đổi các hệ thống hiện có và giới thiệu các cải tiến.

Xác định phạm vi của hệ thống ISO tích hợp

Để thiết lập nền tảng vững chắc cho hệ thống, trước tiên công ty phải xác định phạm vi của hệ thống ISO bằng cách xác định những vị trí và quy trình mà hệ thống áp dụng. Việc có các hệ thống ISO riêng biệt cho ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 cho phép có các phạm vi riêng biệt, điều này có thể thuận tiện trong một số trường hợp, nhưng đối với hầu hết các công ty, phạm vi sẽ giống nhau. Phạm vi thường là toàn bộ công ty hoặc có thể chỉ là một số quy trình và địa điểm

Tất cả các tiêu chuẩn đều yêu cầu phạm vi phải được lập thành văn bản; điểm khác biệt duy nhất là hệ thống ISO 9001 cho phép các tổ chức xác định những yêu cầu nào của tiêu chuẩn không thể áp dụng cho tổ chức và do đó có thể bị loại trừ. Điều này chỉ có thể áp dụng nếu việc loại trừ không ảnh hưởng đến khả năng của công ty trong việc đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ hoặc việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng và phải đưa ra lý do cho bất kỳ loại trừ nào.

Tìm kiếm điểm chung

Bước tiếp theo là xác định tất cả các yêu cầu chung từ ba hệ thống ISO – ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 và đây không phải là một danh sách ngắn. Về cơ bản, các mệnh đề 4, 5, 7, 9 và 10 gần như giống nhau, với một số khác biệt nhỏ. Có khá nhiều yêu cầu phổ biến mà với những điều chỉnh nhỏ, có thể được đáp ứng thông qua một quy trình hoặc tài liệu duy nhất.

Các phần tiếp theo sẽ giải thích cách thức đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, sự giống và khác nhau giữa các tiêu chuẩn, và trình tự thực hiện các yêu cầu.

Chính sách

Các yêu cầu của chính sách chất lượng, môi trường và sức khỏe & an toàn có thể được đáp ứng bằng cách kết hợp chúng thành một chính sách tổng hợp hoặc bằng cách có các chính sách riêng biệt. Điều quan trọng là chúng tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn, phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức, phù hợp với định hướng chiến lược, cung cấp khuôn khổ để thiết lập mục tiêu và bao gồm cam kết cải tiến liên tục. Sự khác biệt là chính sách chất lượng bao gồm cam kết đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ, chính sách môi trường bao gồm cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ, và chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bao gồm cam kết loại bỏ các mối nguy và giảm thiểu rủi ro, để ngăn ngừa thương tích tại nơi làm việc, và tham khảo ý kiến của người lao động. Các yêu cầu để truyền đạt các mục tiêu là như nhau trong tất cả các hệ thống ISO.

Mục tiêu cải tiến

Các yêu cầu đối với các mục tiêu về chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp là khá giống nhau; chúng cần nhất quán với chính sách của tổ chức, có thể đo lường, giám sát, truyền đạt hiệu quả và cập nhật khi cần thiết. Một lần nữa, công ty có thể sử dụng một tài liệu duy nhất để ghi lại các mục tiêu cho hệ thống ISO hoặc lập các tài liệu riêng biệt. Đặt chúng ở một nơi sẽ cho phép công ty giám sát chúng như một phần của một quy trình và dễ dàng xem xét chúng như một phần của quá trình xem xét của lãnh đạo. Việc quản lý các nguồn lực cần thiết cho việc lập kế hoạch hành động cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tất cả thông tin ở cùng một nơi.

Bối cảnh của tổ chức

Đây là một điều khoản mới được tìm thấy trong tất cả các tiêu chuẩn hệ thống ISO và nó yêu cầu tổ chức xác định tất cả các vấn đề bên trong và bên ngoài có thể liên quan đến mục đích và định hướng chiến lược. Những vấn đề này phải được áp dụng cho các yếu tố chất lượng, môi trường và sức khỏe & an toàn đang và có thể có khả năng ảnh hưởng đến các mục tiêu và kết quả này trong tương lai. Nếu một tiêu chuẩn đã được thực hiện, phạm vi của quá trình này cần được mở rộng để bao gồm tất cả các hệ thống ISO. Mặc dù quy trình được lập thành văn bản không cần thiết để giải quyết điều khoản này, nhưng bạn nên có một quy trình nếu quy trình này là mới đối với công ty của bạn.

Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

Tiêu chuẩn hiện nay yêu cầu công ty đánh giá xem các bên quan tâm là ai trong bối cảnh của tổ chức. Các bên quan tâm là những bên liên quan đến chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, các nghĩa vụ tuân thủ và bảo vệ môi trường. Chúng cũng bao gồm các nghĩa vụ tuân thủ và an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Quá trình phải bao gồm các nhu cầu và mong đợi có thể liên quan đến hệ thống ISO tích hợp (IMS) và do đó, nếu bất kỳ điều nào trong số này phải trở thành nghĩa vụ tuân thủ.

Lãnh đạo và cam kết

Lãnh đạo cao nhất cần thể hiện khả năng lãnh đạo và cam kết bằng cách chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống ISO, thiết lập các chính sách, mục tiêu và tuân thủ các yêu cầu khác được quy định tại điều 5.1 của tiêu chuẩn. Nếu không có cam kết của lãnh đạo cao nhất, hệ thống ISO sẽ không hoạt động bình thường.

Rủi ro và cơ hội

Yêu cầu này là mới đối với tất cả các tiêu chuẩn và mục đích là giống nhau: tăng cường cách tiếp cận chủ động đối với hệ thống ISO. Không có tiêu chuẩn nào yêu cầu một phương pháp luận chính thức hoặc một quy trình được lập thành văn bản để giải quyết yêu cầu này. Mục đích là để giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức trong việc đáp ứng các mục tiêu và nắm bắt cơ hội cải tiến. Sự khác biệt duy nhất là trọng tâm của các tiêu chuẩn. Mặc dù quy trình được lập thành văn bản là không bắt buộc, nhưng việc ghi lại tất cả các yếu tố cần được xem xét có thể hữu ích.

Các khía cạnh môi trường và các mối nguy OH&S

ISO 14001: 2015 có nghĩa vụ xác định phương pháp luận để đánh giá các khía cạnh môi trường và các tiêu chí để xác định tầm quan trọng của chúng trong EMS. Nghĩa vụ này rất giống với nghĩa vụ trong ISO 45001: 2018 để xác định các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiện có trong công ty của bạn và mỗi bên có thể sử dụng một phương pháp tương tự. Cả hai nghĩa vụ này đều liên quan đến điều khoản 4.4 trong ISO 9001, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định các hoạt động kinh doanh, bao gồm cả các tương tác.

Các nghĩa vụ tuân thủ

Đây là một phần tương đối đơn giản, nhưng rõ ràng là quan trọng của cả ISO 14001: 2015 và ISO 45001: 2018. Công ty phải quyết định những yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác liên quan đến bảo vệ môi trường và các mối nguy về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng như cách đánh giá chúng tốt nhất và quyết định cách chúng áp dụng cho tổ chức. Điều này có thể dễ dàng được hợp nhất vào quá trình xác định và đánh giá các bên quan tâm cũng như nhu cầu và mong đợi của họ, vì bằng chứng bằng văn bản cần được ghi lại cho các nghĩa vụ này.

Thực hiện

Đây là cốt lõi của tiêu chuẩn, giai đoạn “Do” của chu trình Plan-Do-Check-Act và đây là nơi mà việc tích hợp có thể có lợi ích. Nếu công ty đã tích hợp Hệ thống ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001, việc lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động sẽ không được tiến hành riêng lẻ và sẽ không tăng gấp ba lần việc sử dụng các nguồn lực trong một số giai đoạn. Có vẻ dễ dàng hơn khi có thông tin hoạt động riêng biệt, tuy nhiên nếu bạn giữ các hướng dẫn quy trình này riêng biệt, thì những người cần thực hiện các quy trình sẽ cần tìm kiếm thông tin ở những nơi khác nhau để thực hiện công việc của họ. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải bao gồm các yêu cầu của tất cả các hệ thống ISO khi phát triển một thủ tục cho một quá trình duy nhất. Khi xác định quy trình cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ, thiết lập các tiêu chí và nguồn lực, điều quan trọng là bạn cũng phải bao gồm các biện pháp kiểm soát hoạt động đối với môi trường và an toàn & sức khỏe. Bằng cách này, bạn có thể tạo một quy trình làm việc bao gồm mọi thứ mà nhân viên cần biết.

Các quy trình hỗ trợ chung

Thông tin dạng văn bản - Các yêu cầu về thông tin dạng văn bản là giống nhau đối với tất cả các Hệ thống ISO, xác định cách tạo, cập nhật và kiểm soát các tài liệu và hồ sơ bạn cần. Điều này có nghĩa là việc tích hợp các hệ thống ISO này sẽ đảm bảo rằng quá trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ sẽ dễ dàng và bạn sẽ dễ dàng kiểm soát tất cả các tài liệu và hồ sơ trong toàn công ty.

Quản lý Nguồn lực - Điều này có thể được thực hiện đồng thời và sẽ tuân thủ các yêu cầu của tất cả các tiêu chuẩn. Nói một cách đơn giản, các tiêu chuẩn khuyên rằng tổ chức cần các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu đã nêu. Hệ thống ISO 9001 cũng tách các nguồn lực này thành một số điều khoản phụ: con người, cơ sở hạ tầng, môi trường để vận hành các quá trình, nguồn lực giám sát và đo lường và tri thức tổ chức.

Năng lực & Nhận thức - Nhận thức có liên quan chặt chẽ đến năng lực trong hệ thống ISO và các yêu cầu có thể được đáp ứng thông qua cùng một quy trình về chất lượng, môi trường, sức khỏe và an toàn. Điều này thậm chí có thể tạo thuận lợi cho quá trình vì tất cả các buổi đào tạo và nâng cao nhận thức sẽ được điều phối tốt hơn.

Giao tiếp - Tất cả các tiêu chuẩn đều có yêu cầu cốt lõi giống nhau, bạn cần xác định chi tiết giao tiếp như ai, cái gì, khi nào và bằng cách nào. ISO 14001 và ISO 45001 cũng mở rộng các yêu cầu bằng cách chia chúng thành giao tiếp bên trong và bên ngoài, nhấn mạnh các nghĩa vụ tuân thủ và tính nhất quán của thông tin. Quy trình giao tiếp tương tự có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của tất cả các hệ thống ISO.

Chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp

Mặc dù không phải là yêu cầu của ISO 9001, cả ISO 14001 và ISO 45001 đều có sự chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp như một yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro. Công ty có trách nhiệm chuẩn bị nếu một vấn đề có thể dự đoán được xảy ra, và một số yếu tố cần được xem xét và lên kế hoạch để giảm thiểu sự cố. Kiểm tra phản ứng khẩn cấp thường xuyên và đào tạo liên quan cần được xem xét và thực hiện.

Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá

Tất cả các hệ thống ISO đều yêu cầu công ty xác định những gì sẽ được giám sát và đo lường, cách thức thực hiện, tần suất thực hiện và kết quả sẽ được phân tích như thế nào. Bên cạnh các quan điểm khác nhau của các tiêu chuẩn, sự khác biệt là ISO 9001 có một điều khoản phụ riêng biệt với các yêu cầu liên quan đến giám sát và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng, trong khi ISO 14001 và ISO 45001 có các yêu cầu bổ sung để đánh giá sự tuân thủ.

Đánh giá nội bộ

Cách thức tiến hành đánh giá nội bộ là chung cho tất cả các tiêu chuẩn. Mặc dù bạn có thể chọn đánh giá các yêu cầu một cách riêng biệt, nhưng việc có một chương trình đánh giá nội bộ sẽ giúp tổ chức phối hợp tốt hơn các cuộc đánh giá và tránh chồng chéo các nguồn lực. Trên thực tế, bạn có thể tìm thấy lợi ích bằng cách đánh giá tất cả các khía cạnh của một quá trình trong một lần đánh giá.

Tổ chức chứng nhận KMR có tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao năng lực đánh giá nội bộ của đội ngũ công nhân viên, từ đó giúp việc xây dựng và duy trì hệ thống ISO hiệu quả hơn.

Cải tiến

Có một quy trình để xác định sự không phù hợp và quản lý các hành động khắc phục là một chiến thắng dễ dàng khác đối với hệ thống ISO tích hợp. Bất kể nguồn gốc của sự không phù hợp trong quy trình hoặc từ phần nào của hệ thống, sự không phù hợp có thể được giải quyết theo cùng một cách. Thực tế này nên được sử dụng để phát triển một quy trình duy nhất để quản lý sự không phù hợp, sự cố và các hành động khắc phục.

Xem xét lãnh đạo

Lãnh đạo cao nhất luôn sẵn lòng không kể thời gian của họ cho một quy trình và việc có một quy trình xem xét của ban lãnh đạo để thảo luận về các chủ đề liên quan đến tất cả các tiêu chuẩn có thể làm được điều đó - tiết kiệm thời gian. Với tất cả thông tin từ tất cả các tiêu chuẩn của hệ thống ISO cùng ở một nơi, việc đưa ra quyết định có thể trở nên dễ dàng hơn nhiều, vì thông tin sẽ cung cấp góc nhìn rộng hơn về toàn bộ hệ thống ISO, các nguồn lực cần thiết và hiệu suất tổng thể. Cần lưu ý rằng việc xem xét của lãnh đạo không nhất thiết phải được thực hiện cùng một lúc; nó có thể là một loạt các cuộc họp cấp cao với các chủ đề được giải quyết riêng lẻ.

Kết luận

Việc có một hệ thống ISO tích hợp thay vì ba hệ thống ISO riêng biệt làm cho việc triển khai ban đầu khó hơn nhưng cuối cùng, nỗ lực đầu tư vào dự án sẽ có kết quả, vì hệ thống ISO tích hợp (IMS) sẽ dễ quản lý hơn về lâu dài. Trong số những lợi ích khác, lợi ích lớn nhất của việc có một hệ thống quản lý tích hợp là:

-  Khối lượng tài liệu giảm dần

-  Phối hợp tốt hơn các hoạt động và nguồn lực

-  Hiểu rõ hơn về tất cả các khía cạnh của quy trình cho nhân viên

-  Luồng công việc tích hợp của các hoạt động mà không có nhiệm vụ chồng chéo và nhân đôi

-  Thông tin được hệ thống hóa để xem xét quản lý hiệu quả hơn

Điểm mấu chốt của một hệ thống ISO tích hợp thành công, hoặc bất kỳ hệ thống triển khai nào, là hiểu rõ về các yêu cầu và cách chúng có thể được thực hiện với sự tham gia của các nguồn lực để đạt được hiệu quả lớn nhất.

Tổ chức chứng nhận KMR có tổ chức khóa đào tạo Chuyên viên ISO tích hợp hệ thống quản lý theo ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 nâng cao năng lực đội ngũ công nhân viên, giúp việc duy trì và xây dựng hệ thống ISO tích hợp dễ dàng và hiệu quả hơn.

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn