Các Lợi ích của đánh giá & chứng nhận ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường là gì? Chứng nhận ISO 14001: 2015 mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn?

ISO 14001 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận và đưa ra các yêu cầu cho Hệ thống quản lý môi trường. Giúp các tổ chức cải thiện hiệu quả môi trường của họ thông qua sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực và giảm lãng phí, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên quan tâm.

Hệ thống quản lý môi trường là gì?

Một hệ thống quản lý môi trường giúp các tổ chức xác định, quản lý, theo dõi và kiểm soát các vấn đề về môi trường của họ một cách “toàn diện” nhất. Các tiêu chuẩn ISO khác nhau xem xét các Hệ thống quản lý khác nhau, chẳng hạn như ISO 9001 về quản lý chất lượng và ISO 45001 cho sức khỏe và an toàn lao động, tất cả đều sử dụng Cấu trúc mức cao. Điều này có nghĩa là ISO 14001 có thể được tích hợp dễ dàng vào bất kỳ hệ thống quản lý ISO hiện có nào. ISO 14001 phù hợp cho các tổ chức thuộc mọi nghành nghề và quy mô, là doanh nghiệp tư nhân, liên doanh, phi lợi nhuận hoặc các tổ chức nhà nước. Tiêu chuẩn ISO 14001 đòi hỏi phải xem xét tất cả các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của 1 tổ chức, chẳng hạn như ô nhiễm không khí, nước và các vấn đề nước thải, quản lý chất thải, ô nhiễm đất, giảm thiểu biến đổi khí hậu và thích ứng, và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Giống như tất cả các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, ISO 14001 bao gồm nhu cầu cải tiến liên tục các hệ thống của tổ chức và cách tiếp cận các mối quan tâm về môi trường. Tiêu chuẩn ISO 14001 gần đây đã được sửa đổi, nâng cấp lên phiên bản mới, với những cải tiến quan trọng như tăng cường quản lý môi trường trong các quy trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức, đầu vào là cam kết mạnh mẽ hơn từ lãnh đạo và đối với các sáng kiến ​​chủ động thúc đẩy hiệu quả quản lý môi trường.

Đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015

ISO 14001 mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn?

Có nhiều lý do tại sao một tổ chức nên có một cách tiếp cận chiến lược để cải thiện chất lượng môi trường của mình.

Khách hàng đã áp dụng phản hồi rằng ISO 14001 giúp:

• Chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành và tương lai

• Tăng sự tham gia, liên kết của lãnh đạo và nhân viên

• Nâng cao uy tín của công ty và sự tin tưởng của các bên liên quan thông qua chiến lược truyền thông

• Đạt được mục tiêu kinh doanh chiến lược bằng cách kết hợp các vấn đề môi trường vào quản lý kinh doanh

• Cung cấp lợi thế cạnh tranh và tài chính thông qua hiệu quả được cải thiện và giảm chi phí

• Bằng cách tích hợp ISO 14001 vào hệ thống kinh doanh của tổ chức có thể khuyến khích việc bảo vệ môi trường tốt hơn của các nhà cung cấp.

Doanh nghiệp có nên được chứng nhận ISO 14001 không?

Chứng nhận được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 không phải là yêu cầu bắt buộc. Các tổ chức có thể thu được nhiều lợi ích từ việc sử dụng tiêu chuẩn mà không phải trải qua quá trình chứng nhận được công nhận.

Tuy nhiên, chứng nhận của bên thứ ba - nơi một cơ quan chứng nhận độc lập đánh giá hệ thống quản lý môi trường của bạn dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn - là thông điệp cho người mua, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác là bạn đã triển khai đúng tiêu chuẩn. Hơn nữa, đối với một số tổ chức, nó giúp hiển thị cách tổ chức/doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về quy định hoặc hợp đồng.

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận ISO 14001:2015 và quy trình Chứng nhận ISO 14001 tại đây

 

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn